Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 08. 03. 2012

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi Ivana Simčiča in odgovor obravnavane osebe

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in 8. ter 23. alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZIntPK), sprejema senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljnjem besedilu: komisija) naslednje UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU:

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar