Sistemsko pojasnilo o protikorupcijski klavzuli po ZIntPK

Komisija za preprečevanje korupcije je na seji 12. aprila 2012 na podlagi prvega odstavka 11. člena in 8. alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) sprejela Sistemsko pojasnilo o protikorupcijski klavzuli po ZIntPK. (Prvotno objavljeno pojasnilo je nadomeščeno z redakcijsko popravljenim).  

Sistemsko pojasnilo o protikorupcijski klavzuli po ZIntPK
Pomakni se na vrh