Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 10. 07. 2012

AUKN v sodelovanju s KPK izvedla izobraževalno srečanje za nadzorne in poslovodne organe državnih družb na temo izogibanja nasprotij interesov

Izobraževalno srečanje pod naslovom Skrbnost in odgovornost ravnanj članov nadzornih in poslovodnih organov državnih družb v luči spoštovanja ZIntPK ter ostalih pravnih aktov je prvo tovrstno srečanje, ki je posebej organizirano za državne družbe s ciljem dviga korporativne kulture v državnih podjetjih. Spoštovanje izogibanja nastanku nasprotja interesov je za Agencijo in KPK izjemnega pomena, saj ravno[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar