Day: 10. 10. 2012

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi župana Občine Žužemberk in odgovor obravnavane osebe

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZIntPK) senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) sprejema naslednje UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU Župan Občine Žužemberk Franc Škufca je nekdanjima podžupanoma v nasprotju z določbami[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar