Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 18. 12. 2012

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi suma koruptivnega ravnanja mag. Ivana Vogrina, nepovezanega poslanca Državnega zbora Republike Slovenije, pri porabi sredstev dodatne strokovne pomoči poslanskim skupinam

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZIntPK) senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljnjem besedilu: komisija) sprejema naslednje

Poraba sredstev, namenjenih poslancem, in zadeva Vogrin

Senat KPK je na včerajšnji seji sprejel sistemsko načelno mnenje glede porabe javnega denarja, ki ga imajo na voljo poslanci in poslanske skupine za izobraževanje in strokovno pomoč. Ena izmed zadev, na kateri temelji sistemsko mnenje, je tudi zadeva nepovezanega poslanca Vogrina in njegovo angažiranje podjetja Vinestra d.o.o., glede katere je komisija sprejela ugotovitve o konkretnem primeru.

Sistemsko načelno mnenje glede porabe proračunskih sredstev, ki jih imajo poslanci in poslanske skupine na voljo v okviru povračil stroškov v obliki mesečnih pavšalov ter najemanja strokovne pomoči

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in 8. alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZIntPK), sprejema senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) naslednje načelno mnenje:

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar