Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Month: februar 2013

Odgovor KPK na odprta pisma poslancev SDS

Ni običajno, da se neodvisna državna nadzorna institucija z odprtim pismom obrača na politično stranko oziroma odgovarja na njena odprta pisma. Žal v slovenski pravni in politični krajini danes ni nič več neobičajno. Odzivamo se, ker je Slovenska demokratska stranka – in z njo povezani posamezniki, organizacije ter mediji oziroma glasila – na Komisijo za[…]

Vrhovno sodišče zavrnilo pritožbo Ivana Janeza Janše glede Zaključnega poročila KPK

Komisija za preprečevanje korupcije je danes, 25. 2. 2013, prejela sklep Vrhovnega sodišča, s katerim je to zavrnilo pritožbo Ivana Janeza Janše in potrdilo sklep Upravnega sodišča, ki je pred tem zavrnilo predlog Ivana Janeza Janše o izdaji začasne odredbe v zvezi z Zaključnim poročilom o nadzoru nad premoženjskim stanjem predsednikov parlamentarnih strank (v nadaljevanju:[…]

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi suma koruptivnega ravnanja odgovornih oseb podjetja Plinovodi, d.o.o. pri zaposlovanju ožjih družinskih članov državnih funkcionarjev

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZIntPK) senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) sprejema naslednje

KPK: Popravek današnje izjave pooblaščencev Zorana Jankovića

V današnji izjavi za medije (v kontekstu podatka), da je Zoran Janković vložil pritožbo zoper sklep Upravnega sodišča na Vrhovno sodišče, se je pooblaščencu tožnika, Odvetniški družbi Čeferin, zapisalo tudi, da je s tem sodišče potrdilo, da ne drži stališče predsednika komisije Gorana Klemenčiča, »da zoper njegova pisanja ne obstaja nikakršno pravno sredstvo«.

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar