Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 14. 12. 2016

Načelno mnenje in priporočilo glede vzpostavitve registra medicinskih pripomočkov in vigilančnih zapletov

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in 8. alineje prvega odstavka 12. člena ter četrtega odstavka 51. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZIntPK), sprejema senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) naslednje načelno mnenje:

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar