Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 29. 03. 2019

Načelno mnenje glede shranjevanja dokumentacije kandidatov za zaposlitev

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZIntPK) sprejema senat Komisije za preprečevanje korupcije v sestavi Boris Štefanec (predsednik), dr. Igor Lamberger (namestnik predsednika) in mag. Uroš Novak (namestnik predsednika) naslednje načelno mnenje: Ravnanje[…]

Sklic 16. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 16. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 3. 4. 2019, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar