Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 24. 01. 2020

Ugotovitve o konkretnem primeru: nasprotje interesov v Občini Podvleka

Na podlagi prvega odstavka 11. člena, petega in šestega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) ter 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku je senat Komisije za preprečevanje korupcije v sestavi Boris Štefanec (predsednik) in Simon Savski (namestnik predsednika) v postopku ugotavljanja kršitev s področja nasprotja interesov, vodenem zoper nepoklicnega funkcionarja,[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar