Day: 14. 04. 2020

Sklic 1. dopisne seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 33. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 1. dopisno sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije, dne 15. 4. 2020, z naslednjim dnevnim redom: 1. Potrditev Zapisnika 1. seje senata[…]

Pomakni se na vrh