Day: 15. 04. 2020

Komisija novim funkcionarjem poslala informativne pakete

Ljubljana, 15. april 2020 – Komisija za preprečevanje korupcije je po nastopu nove vlade novoimenovanim funkcionarjem poslala informativne pakete v zvezi z njihovimi dolžnostmi, ki izhajajo iz Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Z namenom krepitve pravne države, krepitve integritete in transparentnosti, odpravljanja nasprotja interesov ter preprečevanja korupcije želi komisija z informativnimi paketi novoimenovanim funkcionarjem[…]

Pomakni se na vrh