Senat sprejel novo vizijo Komisije za preprečevanje korupcije

Senat Komisije za preprečevanje korupcije je danes sprejel novo Vizijo delovanja Komisije za preprečevanje korupcije.

Novo vizijo je senat v sestavi dr. Robert Šumi (predsednik komisije), mag. Uroš Novak (namestnik) in Simon Savski (namestnik) na 5. seji senata, dne 21. 5. 2020, sprejel soglasno. Delovanje komisije bo v skladu s sprejeto vizijo usmerjeno v krepitev pravne države, integritete, etičnosti in transparentnosti poslovanja kot temeljnih vrednot družbe, v kateri živimo. S krepitvijo svoje preventivno-nadzorne funkcije in v sodelovanju z najširšim krogom kompetentnih deležnikov želi komisija vzpostaviti pogoje, v katerih bodo kršitve integritete in etičnosti ter korupcija postali visoko tveganje z nizkim donosom.

Nova Vizija delovanja Komisije za preprečevanje korupcije je objavljena tukaj.

Senat sprejel novo vizijo Komisije za preprečevanje korupcije
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar