Day: 04. 01. 2021

Sklic 1. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št.158/20) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 1. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 7. 1. 2021, ob 10.00 uri, v prostorih Komisije[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar