Usposabljanje glede opravljanja razgovorov za zaposlene na Komisiji

Predstavnik Policijske postaje Ljubljana Bežigrad je danes za zaposlene na Komisiji za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) izvedel usposabljanje na temo opravljanja razgovorov in zbiranja obvestil v postopkih.

V okviru postopkov ugotavljanja kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije lahko Komisija z obravnavanimi osebami in pričami zaradi razjasnitev dejstev in okoliščin opravlja tudi razgovore. Predstavnik Policijske postaje Ljubljana Bežigrad Gregor Jamšek je tako zaposlenim na Komisiji predstavil vodenje postopkov policije v fazi predkazenskega postopka ter opravljanje razgovorov in ostalih dejanjih zbiranja obvestil. Komisija s Policijo redno sodeluje, tako pri izvajanju preiskav in obravnavi posamičnih primerov kot z izmenjavo informacij, pa tudi pri prenosu znanja in dobrih praks med obema institucijama.

Usposabljanje glede opravljanja razgovorov za zaposlene na Komisiji
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar