Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 31. 05. 2021

Zaključen postopek v zvezi ustanovitvijo javnega podjetja za pristaniško pilotažo

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek, ki ga je vodila v zvezi s sumi nepravilnosti pri ustanovitvi javnega podjetja za opravljanje pilotaže v koprskem pristanišču. Ker ni ugotovila kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), je postopek ustavila. Komisija je s postopkom začela v letu 2019 na podlagi več prijav, ki so[…]

Sklic 29. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 29. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 3. 6. 2021, ob 10.00 uri, v prostorih[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar