Usposabljanje za zaposlene na Upravi RS za javna plačila

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je danes izvedla prvi del usposabljanja za zaposlene na Upravi Republike Slovenije za javna plačila o vsebinah s področja integritete in preprečevanja korupcije

Prvi del usposabljanja, ki je potekalo na daljavo, je izvedla mag. Sonja Jelen, svetnica za preventivo v Službi za preventivo Komisije. Slušateljem – bilo jih je okoli 70 – je predstavila načrt integritete kot orodje za obvladovanje korupcijskih tveganj in tveganj za kršitve integritete, omejitve pri sprejemanju daril, ki veljajo za vse uradne osebe, obveznosti poročanja o premoženjskem stanju oseb, odgovornih za javna naročila ter zakonske določbe, povezane z lobiranjem

Usposabljanje se bo nadaljevalo jutri, ko bo vodja Službe za nadzor Katja Mihelič Sušnik predstavila institut nasprotja interesov, nezakonito vplivanje v povezavi z zaščito prijaviteljev ter kršitve integritete. Tako bodo zaposleni na Upravi RS za javna plačila deležni celovite predstavitve določb Zakona o integriteti in preprečevanja korupcije, na katere morajo biti pozorni pri opravljanju svojega dela. 

Usposabljanje je še eno v nizu preventivnih dejavnosti, ki jih Komisija s ciljem krepitve pravne države, integritete in transparentnosti delovanja družbe redno izvaja za zainteresirane skupine tako v javnem kot zasebnem sektorju.

Usposabljanje za zaposlene na Upravi RS za javna plačila
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar