Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Month: september 2021

Sklic 43. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 43. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 28. 9. 2021, ob 11.30 uri, v prostorih[…]

Sprejet nov poslovnik Komisije za preprečevanje korupcije

Senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) je danes na 42. seji senata Komisije, soglasno (v sestavi predsednik dr. Robert Šumi ter namestnika predsednika Simon Savski in mag. Uroš Novak) sprejel nov poslovnik Komisije. Poslovnik ureja organizacijo in poslovanje Komisije, pravila za postopanje s prijavami, vključno z merili za sprejem prijave v obravnavo oziroma[…]

Obisk na hrvaški Komisiji za ugotavljanje nasprotja interesov

Predstavniki Komisije za preprečevanje korupcije so v sredo v Zagrebu obiskali vodstvo Komisije za ugotavljanje nasprotja interesov. Srečanja so se udeležili predsednik Komisije dr. Robert Šumi, vodja Službe za nadzor Katja Mihelič Sušnik in višji svetnik za upravne in sodne zadeve Gregor Pirjevec, ki so jih v Zagrebu sprejeli predsednica Komisije za ugotavljanje nasprotja interesov[…]

Obvestilo o končanem internem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »Pravni svetovalec svetnik«

Danes dne 23. 9. 2021, objavljamo Obvestilo o končanem internem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »Pravni svetovalec svetnik« v Službi za nadzor v Komisiji za preprečevanje korupcije , ki je bilo objavljeno dne 15. 6. 2021, na osrednjem spletnem mestu državne uprave (www.gov.si/zbirke/delovna-mesta) in spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije.   obvestilo_o_koncanem_internem_natec

Objava internega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC SISTEMSKI ADMINISTRATOR (m/ž) v Uradu Komisije za nedoločen čas s polnim delovnim časom (šifra DM 22051, šifra DM po ZSPJS C017322)

Komisija za preprečevanje korupcije danes, dne 23. 9. 2021, objavlja interni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC SISTEMSKI ADMINISTRATOR (m/ž) v Uradu Komisije za nedoločen čas s polnim delovnim časom (šifra DM 22051, šifra DM po ZSPJS C017322). Rok za prijave kandidatov je 15 dni od dneva objave in traja vključno do[…]

Objava internega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta SVETNIK INFORMATIK-ANALITIK (m/ž) v Uradu Komisije za nedoločen čas s polnim delovnim časom (šifra DM 22048, šifra DM po ZSPJS C017318)

Komisija za preprečevanje korupcije danes, dne 23. 9. 2021, objavlja interni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETNIK INFORMATIK-ANALITIK (m/ž) v Uradu Komisije za nedoločen čas s polnim delovnim časom (šifra DM 22048, šifra DM po ZSPJS C017318). Rok za prijave kandidatov je 15 dni od dneva objave in traja vključno do 8. 10.[…]

O korupcijskih tveganjih na Velikem kongresu javnega naročanja

V organizaciji GV Založbe v Portorožu poteka dvodnevno strokovno srečanje naročnikov in ponudnikov v postopkih javnega naročanja – Jesenski Veliki kongres javnega naročanja. Na njem sodeluje tudi Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija). Namestnik vodje Službe za nadzor pri Komisiji Albert Nabernik je v ponedeljek navzočim predstavil večja korupcijska tveganja, ki jih je v zvezi z[…]

Sklic 42. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 42. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 23. 9. 2021, ob 9.00 uri, v prostorih[…]

Usposabljanji o poročanju premoženjskega stanja in postopkih

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je danes izvedla dve usposabljanji, vezani na spremembe novembra lani uveljavljene novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C). V sodelovanju z Združenjem nadzornikov Slovenije je organizirala kratek spletni seminar o prijavi premoženja in sprememb premoženjskega stanja. Seminarja se je udeležilo 40 poslovodnih oseb in članov organov nadzora v javnih[…]

Odziv Komisije na pismo, ki so ga nekateri zaposleni poslali medijem

Vodstvo Komisije preseneča, da so se nekateri zaposleni obrnili na medije s svojimi pripombami, ob tem pa kot razlog za tako dejanje navedli, da se bojijo povračilnih ukrepov. Komisija kot organ, ki je med drugim pristojen tudi za področje zaščite prijaviteljev, namreč spodbuja svoje zaposlene k odprtemu dialogu, tudi glede zadržkov oziroma morebitnega nezadovoljstva pri[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar