Dan: 10. 12. 2021

Sklic 55. seje senata KPK – dopisna seja

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št.158/20) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 55. sejo (dopisna seja) senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 10. 12. 2021, z naslednjim dnevnim redom:[…]

Pomakni se na vrh