Day: 22. 12. 2021

Sklic 57. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 57. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 27. 12. 2021, ob 10.00 uri, v prostorih[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar