Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 22. 02. 2022

Odločitev o nezdružljivosti funkcij: Stanislav Rojko

Komisija je zoper kršitelja Stanislava Rojka vodila postopek o prekršku zaradi suma storitve dveh prekrškov in izdala odločbo o prekršku zaradi storitve dveh prekrškov, in sicer je bila v obeh primerih podana kršitev prvega odstavka 29. člena ZIntPK in posledično prekrška po tretji alineji drugega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 10. 1.[…]

Odločitev o nasprotju interesov: Manca Vadnjal

Komisija je zoper kršiteljico Manco Vadnjal vodila postopek o prekršku zaradi storitve dveh prekrškov, in sicer je bila v obeh primerih podana kršitve prvega odstavka 38. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po deseti alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 29. 4. 2021. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega[…]

Zaključek postopka v zadevi Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021-2024

Komisija je leta 2021 prejela prijavo o domnevnih nepravilnosti pri procesih dodelitve javnega denarja v okviru Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021-2024. Pri tem naj bi predsednik in član Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS) sodeloval v vseh procesih dodelitve javnega denarja v okviru Programa, kar je spodbudilo sum kršitve določb o nasprotju[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar