Month: februar 2022

Poziv ZNS in Komisije k nujni ločitvi politike od upravljanja državnih družb

Ob prihajajočih volitvah je nujno opozoriti na pomen dobrega upravljanja družb v državni lasti ter se zavezati k dosledni ločitvi politike od upravljanja teh družb. Zato sta Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) in Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) na kandidate na volitvah in splošno javnost naslovila Poziv k uveljavitvi družbenega konsenza na področju upravljanja državnih družb.[…]

Pojasnilo o javni objavi podatkov o spremembah premoženjskega stanja

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je v februarju vzpostavila javno objavo sprememb premoženjskega stanja nosilcev najvišjih funkcij v državi, kot to določa novela Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Način trenutne objave sprememb premoženjskega stanja je začasen – tako z vsebinskega kot s tehničnega vidika. Komisija namreč zaradi nedorečenosti zakonskih določb, ki določajo nabor[…]

Obisk predstavnikov Vrhovnega sodišča

Na Komisiji za preprečevanje korupcije sta bila danes na sestanku predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič in generalni sekretar Vrhovnega sodišča RS Rado Brezovar. S predsednikom Komisije dr. Robertom Šumijem, namestnikoma predsednika Komisije Simonom Savskim in Davidom Lapornikom ter vodjo Službe za preventivo mag. Vito Habjan Barborič so spregovorili o medsebojnem sodelovanju pri informatizaciji[…]

Zaključek postopka v zadevi Ravnanje s stvarnim premoženjem Občine Izola v letih od 2018 do 2020

Komisija je v letu 2021 na podlagi prejete prijave o sumu nepravilnosti pri razpolaganju s stvarnim premoženjem Občine Izola v letih od 2018 do 2020 na področju nasprotja interesov izvedla predhodni preizkus. Komisija je v predhodnem preizkusu preučila Končno poročilo o opravljenem nadzoru »Ravnanje s stvarnim premoženjem Občine Izola v letih 2018-2020«, ki ga je[…]

Sklic 8. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 8. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 18. 2. 2022, ob 8.30 uri, v prostorih[…]

Sklic 7. seje (dopisna seja) senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št.158/20) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 7. sejo (dopisna seja) senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 16. 2. 2022, z naslednjim dnevnim redom:[…]

Komisija v upravnopravni šoli

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi in vodja Službe za nadzor pri Komisiji Katja Mihelič Sušnik sta danes udeležencem Upravnopravne sodniške šole predavala o integriteti in njenih kršitvah v praksi. Kandidatom za državne odvetnike, strokovnim sodelavcem na sodiščih, državnim odvetnikom in sodnikom sta najprej predstavila insititut in pomen integritete, v nadaljevanju pa[…]

Objava javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC III (m/ž) – v Službi za preventivo za nedoločen čas s polnim delovnim časom (šifra DM 44013, šifra DM po ZSPJS C017328)

Komisija za preprečevanje korupcije danes, dne 11. 2. 2022, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC III (m/ž) – v Službi za preventivo za nedoločen čas s polnim delovnim časom (šifra DM 44013, šifra DM po ZSPJS C017328). Rok za prijave kandidatov je 8 dni od dneva objave in traja[…]

Komisija sodelovala na mednarodnem spletnem seminarju o transparentnosti in preprečevanju korupcije

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije dr. Robert Šumi in višji svetnik za upravne in sodne zadeve Gregor Pirjevec sta se danes udeležila mednarodnega spletnega seminarja Transparentnosti in preprečevanje korupcije, ki ga je organizirala kazahstanska organizacija Astana Civil Service Hub. Predsednik Komisije je v uvodnem pozdravu nagovoril navzoče in izpostavil pomen mednarodnega sodelovanja, Gregor Pirjevec pa[…]

Predstavnik Komisije sodeloval na okrogli mizi o žvižgačih

Albert Nabernik, pomočnik vodje Službe za nadzor na Komisiji za preprečevanje korupcije, je včeraj sodeloval na virtualni okrogli mizi na temo zaščite prijaviteljev v korporativnih okoljih. Okroglo mizo Izzivi zaščite anonimnih prijaviteljev »žvižgačev« v korporativnem okolju organizacij je organiziral Institut za korporativne varnostne študije. Poleg predstavnika Komisije so o ureditvi zaščite prijaviteljev, dobrih praksah na[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar