Sklic 15. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 15. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 8. 4. 2022, ob 8.30 uri, v prostorih Komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 14. seje senata Komisije
2. Obravnava Ugotovitev s Priporočili
3. Obravnava Osnutka ugotovitev o konkretnem primeru
4. Predlog za uvedbo postopka preiskave
5. Obravnava Ugotovitev
6. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 15. seje senata KPK
Pomakni se na vrh