Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Month: maj 2022

Usposabljanje o postopkih Komisije in institutih

Vodja Službe za nadzor na Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) Katja Mihelič Sušnik je danes na daljavo izvedla usposabljanje za slušatelje Upravne akademije Ministrstva za javno upravo. Posnetek zaslona: vodja Službe za nadzor na Komisiji Katja Mihelič Sušnik med usposabljanjem Slušateljem (teh je bilo 209) je najprej predstavila vsebine s področja integritete in preprečevanja korupcije, na katere[…]

Sklic 20. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 20. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 13. 5. 2022, ob 10.00[…]

Odločitev glede izjave o lastniški strukturi: Janez Magyar

Komisija je zoper kršitelja odgovorno osebo Občine Lendava Janeza Magyar vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve šestega odstavka 14. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po tretjem odstavku 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 9. 4. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.[…]

Odločitev o omejitvah poslovanja: Jože Kužnik

Komisija je zoper kršitelja odgovorno osebo Občine Polzela Jožeta Kužnika vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 35. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po enajstem odstavku 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 28. 4. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.[…]

Odločitev o omejitvah poslovanja: Matej Slapar

Komisija je zoper kršitelja odgovorno osebo Občine Kamnik Mateja Slaparja vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 35. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po dvanajstem odstavku 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 1. 4. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.[…]

Sklic 19. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 19. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 6. 5. 2022, ob 9.30[…]

Sklic 18. seje (dopisna seja) senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št.158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 18. sejo (dopisna seja) senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 5. 5. 2022,[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar