Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 06. 09. 2022

Sklic 33. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 33. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 9. 9. 2022, ob 10.30[…]

Odločitev o nasprotju interesov: Andrej Mešič

Komisija je zoper kršitelja Andreja Mešiča vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 38. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po deveti alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 26. 8. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Andrej[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar