Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 09. 01. 2023

Poročilo o delu Komisije za december 2022

Senat Komisije je decembra 2022 na dveh rednih in eni dopisni seji obravnaval 21 zadev, od katerih v poročilu izpostavljamo: sum nepravilnosti pri izvedbi »COVID-19 – Celovita energetska sanacija stavbe UKC Hospital«, sum kršitev določb glede dolžnega izogibanja nasprotju interesov uradne osebe določene gimnazije, sum kršitev določb o prepovedi oziroma omejitvah poslovanja v določeni občini,[…]

Bliža se rok za poročanje registriranih lobistov in interesnih organizacij o lobističnih stikih

Konec januarja se izteče rok za poročanje registriranih lobistov o svojih aktivnostih za leto 2022. Lobist, ki je vpisan v register lobistov, mora namreč v skladu s prvim odstavkom 63. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: ZIntPK) Komisiji pisno poročati o svojem delu, in sicer do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto.[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar