Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 03. 05. 2023

Odločitev o omejitvah poslovanja: Damjana Pavlica

Komisija je zoper kršiteljico občinsko svetnico Damjano Pavlica vodila postopek o prekršku in izdala odločbo zaradi kršitve šestega odstavka 35. člena ZIntPK ter posledično storitve prekrška po sedmi alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 6.4.2023. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJICA: Damjana Pavlica OPIS[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar