Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 07. 11. 2023

Sklic 37. seje (dopisna seja) senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo,158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 37. sejo (dopisna seja) senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 10. 11.[…]

Sodišče potrdilo: Franc Kangler kršil Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije

Upravno sodišče je zavrnilo tožbo Franca Kanglerja in s tem potrdilo ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija), da se je Franc Kangler s tem, ko je leta 2019 sodeloval in razpravljal o predlogu zahteve za odreditev parlamentarne preiskave za ugotovitev zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi, znašel v nasprotju interesov in ni storil vsega,[…]

Poročilo o delu Komisije za oktober 2023

Senat Komisije je oktobra 2023 na 3 rednih sejah obravnaval 18 zadev, od katerih v poročilu izpostavljamo: seznanitev senata o odpravi nezdružljivosti funkcij pri štirih poslancih, sum kršitve iz pristojnosti Komisije pri imenovanju generalnega direktorja policije Senada Jušića, sprejem priročnika celostne grafične podobe Komisije in osnutka prenovljene Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji. Ob[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar