Author : ninawabrajakic

Komisija nadaljuje z usposabljanji o vsebinah ZZPri

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) in Ministrstvo za pravosodje sta tudi v tem tednu kot del niza spletnih seminarjev izvedla usposabljanje Kaj prinaša Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri). Višji svetnik za upravne in sodne zadeve na Komisiji Gregor Pirjevec je danes, še zadnjič skupaj z Ministrstvom za pravosodje, predstavil novosti, ki jih prinaša ZZPri, ukrepe[…]

Predsednik komisije šolnike usposabljal o integriteti

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije dr. Robert Šumi je včeraj izvedel usposabljanje za zaposlene na Osnovni šoli Selnica ob Dravi. Približno 50 slušateljev je nagovoril na temo integritete učitelja. Predstavil je vlogo integritete učiteljev in vodenja z zgledom v procesu krepitve integritete v družbi kot celoti in s tem v procesu krepitve pravne države, pri[…]

Uzbekistanska Agencija za boj proti korupciji obiskala Komisijo

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je danes gostila predstavnike Agencije za boj proti korupciji Republike Uzbekistan (АСА) in nevladne organizacije Regionalni dialog. Delegacijo je vodila namestnica direktorja ACA Umida Tukhtasheva, sam študijski obisk pa se je odvijal na pobudo gostov, z namenom izmenjave dobrih praks in vpogleda na področje uporabe sodobnih tehnologij pri preprečevanju korupcije[…]

Komisija ta teden usposabljala zavezance Urada predsednice RS, državnih organov in občin

Predstavniki Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) so ta in pretekli teden izvedli več usposabljanj, in sicer na temo institutov Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) in novega Zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri). Danes so tako nove funkcionarje, uradnike na položaju in ostale javne uslužbence Urada predsednice Republike Slovenije glede njihovih obveznosti po ZIntPK usposabljali[…]

Delegacija Komisije danes obiskala avstrijski BAK

Delegacija Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) v sestavi predsednik dr. Robert Šumi, vodja Službe za preventivo mag. Vita Habjan Barborič, vodja Službe za nadzor Katja Mihelič Sušnik, pomočnica vodje Službe za preventivo Barbara Fürst, višji svetnik za upravne in sodne zadeve Gregor Pirjevec, svetnica za evropsko in mednarodno sodelovanje mag. Jana Kulevska Črepinko ter svetnici[…]

Visok dvodnevni obisk delegacije Komisije na Dunaju

Delegacija Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) je začela z dvodnevnim službenim obiskom na Dunaju, kjer so danes obiskali Urad Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC), jutri pa se bodo udeležili srečanja na avstrijskem Zveznem uradu za preprečevanje in boj proti korupciji (BAK). Danes so se predsednik Komisije dr. Robert Šumi, vodja Službe za nadzor[…]

Komisija je ženskega spola

Na današnji dan, 8. marca – mednarodni praznik žensk, ko večina sveta poudarja žensko energijo, smo se odločili, da ji posvetimo tudi osrednji prostor našega e-novičnika. Že sama beseda komisija je ženskega spola, absolutno večino trenutno zaposlenih na Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) predstavljajo ženske, štirikrat smo v svojih vrstah imeli funkcionarko, danes pa ženske[…]

Integriteta kot osrednja tema znanstvene konference – plod sodelovanja med Komisijo in ZRSŠ

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi je danes v Portorožu nastopil na prvem dnevu dvodnevnega jubilejnega X. znanstvenega posveta Vodenje v vzgoji in izobraževanju 2023, prvem znanstvenem posvetu na temo integritete. Tema posveta – krepitev pojma integriteta v vzgojno-izobraževalnih zavodih – je nadaljevanje sodelovanja med Komisijo in Zavodom za šolstvom RS, ki[…]

Poročilo o delu Komisije za februar 2023

Senat Komisije je februarja 2023 na štirih rednih sejah in eni dopisni obravnaval 30 zadev, od katerih v poročilu izpostavljamo: sum kršitev integritete uradnih oseb glede odpoklica predsednika uprave družbe Elektro Ljubljana, d. d., sum kršitev določb o prepovedi oziroma omejitvah poslovanja v določeni občini, sum kršitev ZIntPK pri pripravi zakonodaje in najemanju zunanjih strokovnjakov[…]

Komisija danes na dveh usposabljanjih o institutih ZIntPK in zaščiti žvižgačev

Predstavnika Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) sta danes, v okviru preventivne dejavnosti, skozi katere Komisija izvaja številna usposabljanja oziroma izobraževanja za javni in zasebni sektor, izvedla dve usposabljanji. Eno je služilo podrobnejšemu spoznavanju institutov Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), drugo pa prikazu novosti novega Zakona o zaščiti prijaviteljev. Vodja službe za preventivo mag.[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar