Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Author : ninawabrajakic

Zmešnjava na področju nezdružljivosti funkcij: za spremembo na bolje potrebujemo politično voljo

Institut nezdružljivosti funkcij predstavlja mehanizem prepovedi opravljanja poklicne ali druge dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka ali premoženjske koristi, ter prepovedi članstva in dejavnosti z namenom preprečevanja nastanka okoliščin nasprotja interesov, in je v svoji osnovi zastavljen kot branik neodvisnega, objektivnega in nepristranskega opravljanja javnih funkcij ter varovanja njihove integritete. S tem v teoriji predstavlja močno orodje za preprečevanje[…]

Usposabljanje SOS o obveznostih po ZZPri

Vodja Centra za zaščito prijaviteljev Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) Gregor Pirjevec je na današnjem spletnem usposabljanju za predstavnike Skupnosti občin Slovenje (SOS) o določbah Zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) opozoril na obveznost vzpostavitve notranjih prijavnih poti in naloge zaupnik, pozval pa je tudi k upoštevanju bližajočega se prvega roka za poročanje.  Usposabljanje Gregorja Pirjevca za[…]

Poročilo o delu Komisije za januar 2024

Senat Komisije je januarja 2024 na 3 rednih in 3 dopisnih obravnaval 14 zadev, od katerih v poročilu izpostavljamo: sum kršitve določb o nasprotju interesov nekdanje direktorice Slovenskega gledališkega inštituta in sum kršitev določb ZIntPK pri županu Občine Lendava. Ob tem v poročilu navajamo še 2 zaključena postopka, o začetku katerih je bila javnost že[…]

Predsednik Komisije gost nove oddaje Marcel

Eden od sinočnjih gostov nove televizijske oddaje Marcel je bil tudi predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi, ki je s sogovornikom v vsebinsko bogati in hitri izmenjavi mnenj predebatiral mnoge aktualne teme, kot so Indeks zaznave korupcije nevladne organizacije Transparency International, aktualne primere Komisije in nujo po prevzemanju politične odgovornosti. Predsednik Komisije[…]

Intervju z dr. Robertom Šumijem ob zadnjih rezultatih raziskave Transparency International

Ob objavi najnovejšega Indeksa zaznave korupcije Transparency International (CPI 2023) in ponovnem padcu Slovenije na njegovi lestvici je portal Siol opravil intervju s predsednikom Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robertom Šumijem, v katerem sta sogovornika spregovorila tudi o nekaterih drugih perečih tematikah, neposredno povezanih z delom Komisije. V intervjuju glede padca na lestvici CPI[…]

Izobraževalni obisk Generalštaba Slovenske vojske na Komisiji

Na Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) je danes potekalo usposabljanje predstavnikov Generalštaba Slovenske vojske. Vodja Službe za nadzor Komisije Katja Mihelič Sušnik je udeležencem usposabljanja v okviru najvišjega vojaškega izobraževanja Slovenske vojske v sklopu 10. generacije predstavila delo in vlogo Komisije ter postopke, ki jih ta vodi po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).[…]

Dr. Robert Šumi gostoval v oddaji Ob osmih

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi je danes gostoval v oddaji Radia Prvi RTV Slovenija. S sogovornico Jolando Lebar je naslovil nekatere aktualne vsebine, kot so okoliščine začasne prekinitve preiskave zoper predsednika vlade v primeru očitkov o političnem vmešavanju v delo policije, odzval se je na nekatere pomisleke in domneve, ki se[…]

Slovenija v Strasbourgu o smernicah za ocenjevanje korupcijskih tveganj

Nadzornik svetnik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) Blaž Kovač je danes na povabilo Sveta Evrope v Strasbourgu nagovoril udeležence regionalne delavnice Smernice za ocenjevanje korupcijskih tveganj in orodja za upravljanje. Zbranim je predstavil izkušnje, prakse in izzive Slovenije na področju ocenjevanja in obvladovanja korupcijskih tveganj v javnem sektorju ter pristojnosti oziroma kompetence, ki jih ima[…]

Študentje FUDŠ spoznavali institut lobiranja

Vodja Službe za preventivo mag. Vita Habjan Barborič je danes o institutu lobiranja usposabljala študente Fakultete za uporabne družbene študije. Študentom tretjega letnika študija Socialnega managementa je v okviru predmeta Tehnike lobiranja in pogajanj uvodoma predstavila pojem integritete ter pojasnila namen in cilje Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki ureja institute, za katere je[…]

Komisija ima v družbi svoje mesto in namen, stabilne zasnove žal še ne

Vstop v novo leto je vedno dobra priložnost, da se konstruktivno ozremo v preteklo obdobje, saj le tako lahko začrtamo, kako in kam želimo naprej.  V prvi številki mesečnika Komisije se tako spodobi analiza delovanja Komisije pod taktirko aktualnega senata. V mislih z dejstvom, da letos minevata dve desetletji od uveljavitve Zakona o preprečevanju korupcije[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar