Novice

Kršitev integritete župana Občine Log – Dragomer potrdilo tudi sodišče

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) objavlja Ugotovitve o konkretnem primeru v zvezi z ravnanjem župana Občine Log – Dragomer Mirana Stanovnika. Ugotovila je, da je župan kršil integriteto, saj je kot fizična oseba zasebno pooblastil določeno odvetniško družbo, ki je v istem času opravljala storitve za Občino Log – Dragomer. Ugotovitve so pravnomočne, saj je[…]

Odbor za pravosodje obravnaval letno poročilo Komisije

Odbor za pravosodje državnega zbora je danes obravnaval letno poročilo in oceno stanja Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2020. Oba dokumenta je članom odbora predstavil predsednik Komisije dr. Robert Šumi. »Gre za pomemben dokument, ki odraža stanje integritete v naši družbi,« je uvodoma poudaril predsednik Komisije in izpostavil, da je temeljno poslanstvo Komisije krepitev pravne države, preprečevanje korupcije[…]

Usposabljanji o transparentnosti in poročanju premoženjskega stanja

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je danes izvedla dve usposabljanji na daljavo s področja transparentnosti in poročanja o premoženjskem stanju. Vita Habjan Barborič, vodja Službe za preventivo pri Komisiji, je usposabljanje Transparentnost  pripravila za slušatelje Upravne akademije, in sicer za zaposlene v kadrovskih službah iz samoupravnih lokalnih skupnosti. Osredotočila se je na pomen integritete posameznika[…]

Komisija je gostila predstavnike nevladnih organizacij

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije dr. Robert Šumi je danes skupaj s sodelavcema na rednem letnem sestanku gostil predstavnike nevladnih organizacij. Srečanja so se udeležili Andrijana Bergant, predsednica Evropskega inštituta za skladnost in etiko poslovanja – EISEP, Goran Forbici, direktor CNVOS (Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij), ki predstavlja krovno mrežo slovenskih nevladnih[…]

Kršitev integritete župana Občine Izola

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) objavlja Ugotovitve o konkretnem primeru v zvezi z ravnanjem župana Občine Izola Danila Markočiča, ki so pravnomočne. Komisija je ugotovila kršitev integritete, kot jo opredeljuje Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), saj je župan v postopku, ki ga je Komisija vodila v zvezi z urejanjem nastanitve nekdanje ministrice za[…]

Komisija sprejela visoko delegacijo iz Uzbekistana

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je včeraj gostila visoko delegacijo iz Uzbekistana, ki so jo sestavljali predstavniki Republike Uzbekistan, uzbekistanske Protikorupcijske agencije, predstavnik veleposlaništva Združenih držav Amerike v Taškentu in predstavniki nevladne organizacije Regionalni dialog. Delegacijo so sprejeli predsednik Komisije dr. Robert Šumi, namestnik predsednika Simon Savski in višji svetnik za upravne in sodne zadeve[…]

Predstavnika Komisije sodelovala na usposabljanju za Policijo

Predstavnika Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) sta danes sodelovala na usposabljanju na temo korupcijskih dejanj, korupcijskih tveganj in podkupovanja, ki ga je v Gotenici za kriminaliste organizirala Generalna policijska uprava. V okviru dvodnevnega usposabljanja »Odkrivanje in preiskovanje korupcijskih kaznivih dejanj – Korupcijska tveganja pri javnem naročanju in podkupovanje tujih javnih uslužbencev« sta predavala tudi predstavnika[…]

Usposabljanje za vodilne kadre v javni upravi

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije dr. Robert Šumi je danes za Upravno akademijo izvedel usposabljanje za najvišje vodstvene kadre v javni upravi. Usposabljanje na temo sodobnega vodenja – s poudarkom na pomenu integritete in vodenju z zgledom – je bilo izvedeno po spletu, na njem pa je sodelovalo 19 vodij iz različnih organizacij javne uprave.[…]

Komisija danes izvedla dve usposabljanji

Predstavnika Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) sta danes za skupno 40 slušateljev izvedla dve usposabljanji na daljavo, ki jih Komisija organizira z namenom osveščanja in preventive ter krepitve pravne države, integritete in transparentnosti delovanja družbe. Albert Nabernik, pomočnik vodje Službe za nadzor pri Komisiji, je slušateljem Urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu[…]

Pomakni se na vrh