Novice

Predsednik Komisije eden osrednjih govorcev na konferenci o lobiranju

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi je danes v Državnem svetu ob drugih uglednih mednarodnih gostih kot eden osrednjih govorcev nastopil na konferenci Etično in transparentno lobiranje kot pomemben del demokratičnih procesov. Na dogodku je sodeloval tudi predsednik Komisije dr. Robert Šumi (četrti z leve). Foto: Matija Sušnik, DZ Današnja konferenca je[…]

Komisija ta teden usposabljala kar trikrat

Predstavniki Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) so ta teden izvedli dve usposabljanji o institutih Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) ter eno o obveznostih po Zakonu o zaščiti prijaviteljev (ZZPri). Vodja Službe za nadzor na Komisiji Katja Mihelič Sušnik je v torek o postopkih Komisije in institutih ZIntPK usposabljala študente prvega letnika dodiplomskega programa[…]

Zaposlitev: Javni natečaj VIŠJI SVETOVALEC SISTEMSKI ADMINISTRATOR – PRIPRAVNIK (m/ž) v Uradu Komisije za določen čas

Komisija za preprečevanje korupcije danes, dne 10. 5. 2023, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC SISTEMSKI ADMINISTRATOR – PRIPRAVNIK (m/ž) v Uradu Komisije  za določen čas s polnim delovnim časom (šifra DM 22070, šifra DM po ZSPJS C017322). Rok za prijave kandidatov je 8 dni od dneva objave in traja[…]

Poročilo o delu Komisije za april 2023

Senat Komisije je aprila 2023 na treh rednih sejah obravnaval 19 zadev, od katerih v poročilu izpostavljamo: kršitev določb o prepovedi oziroma omejitvah poslovanja v določeni občini in kršitev določb o nasprotju interesov določenega funkcionarja. Ob tem v poročilu navajamo še zaključen postopek zoper Smiljana Mekicarja, o katerem je bila javnost že seznanjena. Celotno mesečno[…]

Usposabljanje študentov Pravne fakultete o institutih in postopkih Komisije

Vodja Službe za nadzor na Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) Katja Mihelič Sušnik je danes usposabljala študente Pravne fakultete o postopkih Komisije in institutih Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Katja Mihelič Sušnik med predavanjem (Foto: Pravna fakulteta) Po osnovni predstavitvi posameznih institutov in postopkov Komisije je predstavnica Komisije podrobneje predstavila postopek v primeru[…]

Nov protikorupcijski paket Evropske komisije

Evropska komisija (EK) je 3. 5. 2023 predstavila vrsto predlogov za nove in okrepljene protikorupcijske ukrepe, ki predstavljajo tako mejnik v boju proti korupciji na nacionalni ravni in na ravni EU, kot tudi zavezo EK, da čimprej nadgradi obstoječe ukrepe, okrepi prizadevanja za vključitev preprečevanja korupcije v zasnovo politik in programov EU ter dejavno podpre[…]

Predsednik Komisije gost mednarodne konference na visoki ravni v Bukarešti

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi se danes na povabilo predsednika romunske Nacionalne agencije za integriteto Florina Ionela Moiseja udeležuje mednarodne konference na visoki ravni na temo učinkovitosti zakonodaje o integriteti z naslovom »What makes an integrity legislation effective?«. Nagovor Florina Ionela Moiseja na mednarodni konferenci na visoki ravni v Bukarešti Udeleženci[…]

Odločitev o omejitvah poslovanja: Damjana Pavlica

Komisija je zoper kršiteljico občinsko svetnico Damjano Pavlica vodila postopek o prekršku in izdala odločbo zaradi kršitve šestega odstavka 35. člena ZIntPK ter posledično storitve prekrška po sedmi alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 6.4.2023. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJICA: Damjana Pavlica OPIS[…]

Komisija zavrnila obravnavo prijave zoper Smiljana Mekicarja

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zavrnila nadaljnjo obravnavo prijave zoper uslužbenca Urada Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu (UNKIZ) in vodjo projekta za nabavo naprav za magnetno resonančno slikanje za več javnih zdravstvenih zavodov Smiljana Mekicarja, ki naj bi prirejal razpisno dokumentacijo. Za zavrnitev se je odločila iz dveh razlogov. Prvič,[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar