Novice

Komisija ni potrdila sumov nasprotja interesov zoper direktorico javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila z obravnavo prijave glede sumov nasprotja interesov zoper direktorico javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (ZD Ljubljana) Antonijo Poplas Susič. Komisija ni potrdila kršitev določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), zato je postopek v zadevi ustavila, je pa prijavo odstopila Svetu ZD Ljubljana. Komisija je predhodni preizkus[…]

Komisija danes izvedla tri usposabljanja in predavanja

Kar trije predstavniki Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) so danes širili poznavanje določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK): predsednik Komisije dr. Robert Šumi je predaval o integriteti, nadzornika višja svetovalca v Službi za nadzor Žarko Lipovec in Sanja Marić pa o prijavi premoženjskega stanja in treh institutih ZIntPK. Dr. Robert Šumi je 40[…]

Leto 2023 – leto prenove ključnega dokumenta na področju preprečevanja korupcije

Na Komisiji za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) smo že pred časom intenzivno pristopili k  prenovi ključnega krovnega strateškega dokumenta na področju preprečevanja korupcije, tj. Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: Resolucija). Gre za nacionalni strateški dokument, ki vzpostavlja temeljne cilje in usmeritve na področju preprečevanja korupcije oziroma krepitve integritete. O tem,[…]

Poročilo o delu Komisije za december 2022

Senat Komisije je decembra 2022 na dveh rednih in eni dopisni seji obravnaval 21 zadev, od katerih v poročilu izpostavljamo: sum nepravilnosti pri izvedbi »COVID-19 – Celovita energetska sanacija stavbe UKC Hospital«, sum kršitev določb glede dolžnega izogibanja nasprotju interesov uradne osebe določene gimnazije, sum kršitev določb o prepovedi oziroma omejitvah poslovanja v določeni občini,[…]

Bliža se rok za poročanje registriranih lobistov in interesnih organizacij o lobističnih stikih

Konec januarja se izteče rok za poročanje registriranih lobistov o svojih aktivnostih za leto 2022. Lobist, ki je vpisan v register lobistov, mora namreč v skladu s prvim odstavkom 63. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: ZIntPK) Komisiji pisno poročati o svojem delu, in sicer do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto.[…]

Osebe, odgovorne za javna naročila: posebna pozornost pri poročanju premoženjskega stanja

Vsakega januarja, ko morajo do konca meseca zavezanci poročati Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) o premoženjskem stanju, zaznavamo največ vprašanj zavezancev s področja javnih naročil. V izogib nejasnostim in klicem zato v nadaljevanju predstavljamo najpogostejše dileme, povezane s prijavo premoženjskega stanja za osebe, odgovorne za javna naročila. Več informacij o dolžnosti prijave premoženjskega stanja lahko[…]

Opomnik zavezancem za poročanje o premoženjskem stanju: rok do 31. 1. 2023

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) obvešča, da bodo za področje premoženjskega stanja od 23. do vključno 31. januarja 2023 začasno spremenjene uradne ure, ki bodo v tem času vsak delovni dan med 9. in 12. uro ter 12.30 in 14. uro. V tem času lahko za vsebinska vprašanja, povezana s prijavo premoženjskega stanja, pokličete Komisijo[…]

Nov Dogovor o medsebojnem sodelovanju med Komisijo in FURS

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi in v. d. generalnega direktorja Finančne uprave RS (FURS) Peter Grum sta v začetku decembra podpisala nov Dogovor o medsebojnem sodelovanju (Dogovor), kot sta napovedala že v novembru. Gre za Dogovor, na podlagi katerega se organa zavezujeta k še tesnejšemu sodelovanju na področju medsebojnega usposabljanja, izmenjave[…]

Člani SDH na uvodnem sestanku na Komisiji

Vodstvo Slovenskega državnega holdinga (SDH) se je danes sestalo s predsednikom Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robertom Šumijem in sodelavkami. Pogovor je potekal o implementaciji določb novele Zakona o SDH v povezavi z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije na področju lobiranja, daril in nasprotja interesov. Dogovorili so se tudi o nadaljnjih usposabljanjih Komisije[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar