Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odločitve Komisije

Funkcionarji z s. p.-jem pod vprašaj postavljajo integriteto svojega delovanja

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je že z objavo posodobljenega Sistemskega pojasnila o nezdružljivosti funkcij januarja 2023 nedvoumno izpostavila, da je hkratno opravljanje funkcij javnih funkcionarjev in dejavnosti s. p.-ja nezdružljivo. To pojasnilo je uskladilo stališča Komisije s prakso pri razvoju instituta nezdružljivosti funkcij in zakonskimi zahtevami. Takšni ureditvi je s sodbo nedavno pritrdilo tudi[…]

Sodišče potrdilo ugotovitve Komisije o kršitvi integritete nekdanje županje Trbovelj

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) objavlja pravnomočne ugotovitve o konkretnem primeru v zvezi z ravnanjem nekdanje županje Občine Trbovlje Jasne Gabrič. Ugotovila je, da predstavlja ravnanje Jasne Gabrič, ko je v zasebni zadevi pooblastila in koristila storitve odvetniške družbe, ki je v istem času že opravljala storitve za Občino Trbovlje, kršitev integritete. Ugotovitve Komisije je[…]

Sodišče potrdilo ugotovitve Komisije o kršitvi integritete nekdanjega državnega sekretarja Jureta Lebna

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) objavlja pravnomočne ugotovitve o konkretnem primeru v zvezi z ravnanjem nekdanjega državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo (MzI) Jureta Lebna. Ugotovila je, da ravnanje Lebna, ko je junija 2018 določenemu javnemu uslužbencu dvakrat naročil, naj vlogo družbe SHS Aviation o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za Letališče Edvarda Rusjana Maribor[…]

Komisija bo izvedla sistemsko analizo v UKC Ljubljana in UKC Maribor

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti oziroma izvajanju storitev za samoplačnika takratnega predstojnika Kliničnega oddelka za nevrokirurgijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKC Ljubljana) Romana Bošnjaka. Ker Komisija kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) ni potrdila in ker so postopke v zvezi z[…]

Priporočila Vladi RS glede dajanja referenc ponudnikom na trgu

Komisija je zaključila postopek v zvezi s prijavo, ki se je nanašala na intervju predsednika vlade Roberta Goloba za podjetje Gallup. Kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) Komisija ni potrdila, zato je postopek ustavila. Predsednik vlade ali njegov kabinet za intervju nista prejela plačila, o srečanju predsednika vlade s predstavniki podjetja Gallup pa[…]

Načelno mnenje v zvezi s sklepanjem pogodb, pri katerih obstajajo elementi delovnega razmerja

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je sprejela načelno mnenje, da ravnanje uradnih oseb, ki v organih, kjer so zaposleni ali opravljajo funkcijo, sklepajo in podpisujejo civilnopravne pogodbe, pri katerih obstajajo elementi delovnega razmerja, pri tem pa omogočijo nedovoljeno korist bodisi sebi ali drugim osebam, s katerimi so na kakršen koli način povezani, predstavlja sum korupcije,[…]

Komisija sume kršitev pri oddajanju vile na Bledu odstopila v obravnavo drugim pristojnim organom

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek glede oddajanja vile na Bledu v lasti poslanca Branka Grimsa. Zaradi zaznanih sumov kršitev predpisov iz pristojnosti drugih državnih organov je primer odstopila Državnemu zboru RS (DZ), Finančni upravi RS (FURS) in Geodetski upravi RS (GURS), sama pa zadevo zaključila, saj kršitev iz lastnih pristojnosti glede na[…]

Komisija zaradi izplačil neizrabljenih dopustov ministrov Vladi RS izdala priporočila

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je v postopku zaradi suma nasprotja interesov pri odločanju o izplačilih denarnih nadomestil za neizkoriščen del letnega dopusta posameznim ministrom zaradi zaznanih korupcijskih tveganj na Vlado RS naslovila več priporočil, kako naj zagotovi, da bo sprejemanje odločitev bolj transparentno. Trenutna praksa sprejemanja odločitev namreč ne dosega standarda transparentnosti, ki se[…]

Zaključen postopek glede sklepanja svetovalnih pogodb Ministrstva za zdravje

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek obravnave v zvezi z sklepanjem svetovalnih pogodb na Ministrstvu za zdravje. Zaradi zaznanih sumov kršitev iz pristojnosti drugih organov je Komisija zadevo odstopila v obravnavo policiji, Inšpektoratu za delo in Finančni upravi RS (FURS), sama pa je postopek ustavila. Komisija je v marcu in aprilu 2023 prejela[…]

Komisija zaključila postopek glede javnega razpisa za sofinanciranje v turizmu

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek v zvezi z razdeljevanjem denarja iz Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma (javni razpis) Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ) tudi gospodarski družbi, ki je v lasti župana Mestne občine Maribor. Pri tem kršitev iz svojih pristojnosti ni[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar