Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ugotovitve glede domnevnega lobiranja na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) v predhodnem preizkusu prijave v zvezi z domnevnim lobiranjem predstavnikov družbe Huawei na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) ni ugotovila kršitev določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Komisija je decembra 2020 prejela prijavo, iz katere so izhajali sumi, da so predstavniki družbe Huawei lobirali[…]

Postopek glede zaposlitve pomočnika generalnega direktorja Zavoda RS za zaposlovanje zaključen

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek v zvezi z zaposlitvijo namestnika generalnega direktorja Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ). Po opravljenem predhodnem preizkusu v zadevi niso bile potrjene kršitve določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), zato je postopek ustavljen. Komisija je postopek julija 2020 uvedla na lastno pobudo, saj je na[…]

Zaključen postopek v zvezi s prodajo parcele Mestne občine Koper

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek v zvezi s prodajo parcele na območju Kolombana Mestne občine Koper. Na podlagi predhodnega preizkusa prijava ni bila sprejeta v nadaljnjo obravnavo. Komisija je postopek začela na podlagi v letu 2020 prejete prijave zaradi suma nepravilnosti pri prodaji parcele Mestne občine Koper, katere končni lastnik je med[…]

Komisija je zaključila postopek v zvezi s sumi nepravilnosti v ZD Izola

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) obvešča, da je ustavila postopek, ki ga je Komisija vodila zoper direktorja Zdravstvenega doma Izola zaradi poslovnega sodelovanja z določeno gospodarsko družbo ter izplačila odpravnine določenemu javnemu uslužbencu. Komisija je prijave, ki so se nanašale na ravnanja iz obdobja 2010-2015, prejela v letih 2017 in 2018. Sume kršitev iz pristojnosti[…]

Zaključen postopek v zvezi s sofinanciranjem raziskovalnih projektov Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek v zvezi s sofinanciranjem raziskovalnih projektov za leto 2020 Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS). Po tem, ko je bila o uvedbi postopka pred Komisijo javnost že obveščena, sporočamo, da zadeva ni bila sprejeta v nadaljnjo obravnavo. Zadeva se je nanašala na sume nepravilnosti pri podeljevanju[…]

Komisija podala priporočila mestni občini Murska Sobota

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek v zvezi s poslovnim sodelovanjem mestne občine Murska Sobota s podjetjem Zgodba d. o. o. Zaradi zaznanih korupcijskih tveganj je občini izdala priporočila za ravnanje v podobnih postopkih v prihodnje. Ker je bila javnost o postopku pred Komisijo že seznanjena, Komisija obvešča, da ni potrdila kršitev določb[…]

Komisija ustavila postopek zoper lobista v zadevi Izolski otok

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila ponovni postopek v zvezi z lobiranjem lobista v zadevi Izolski otok. Postopek je bil uveden leta 2016, v skladu s sodbo Upravnega sodišča iz oktobra 2020 pa je Komisija zadevo ponovno obravnavala. Ker je bila javnost z obravnavo zadeve pred Komisijo že seznanjena, Komisija obvešča, da je postopek[…]

Nabave zaščitne opreme: uvedenih 21 preiskav zoper osem uradnih oseb

Na podlagi interesa javnosti Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) obvešča, da je po izvedenem tematskem nadzoru nabav zaščitne opreme uvedla 21 preiskav suma kršitve integritete uradne osebe. V preiskavah, ki bodo zaznane sume kršitev potrdile ali ovrgle, Komisija obravnava osem uradnih oseb. Komisija je v okviru tematskega nadzora v Zavodu RS za blagovne rezerve in[…]

Zaključen postopek v zvezi z nakupom delnic Petrola ministra za okolje in prostor

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek v zvezi s prijavo, ki se je nanašala na nakup delnic družbe Petrol ministra za okolje in prostor. Ker je bila javnost s postopkom pred Komisijo že seznanjena, obveščamo, da prijava na podlagi predhodnega preizkusa ni bila sprejeta v nadaljnjo obravnavo, saj Komisija ni zaznala sumov kršitev[…]

Komisija ni potrdila kršitev pri sprejemanju daril ministra za kmetijstvo leta 2018

Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) je zaključila postopek v zvezi s sumom kršitev s področja sprejemanja daril na promocijskem dogodku odprtja prve vinske banke na Krasu januarja 2018. Ker je bila javnost iz poročanja medijev že seznanjena s postopkom, komisija obvešča, da je postopek ustavila, saj ni zaznala kršitev določb Zakona o integriteti in preprečevanju[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar