Zaključne ugotovitve

Zaključen postopek v zvezi s prodajo bioplinarne na DUTB

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek predhodnega preizkusa prijave v zvezi s prodajo bioplinarne v Dobrovniku s strani Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB). Ker ni ugotovila kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, prijave ni sprejela v nadaljnjo obravnavo. Zadevo je odstopila Ministrstvu za finance, ki izvaja nadzor nad poslovanjem DUTB. V[…]

Zaključen postopek v zvezi z (nekdanjimi) člani nadzornega sveta in uprave SDH

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) javnost obvešča, da je zaključila postopek suma kršitve integritete, ki ga je vodila zoper šest članov nadzornega sveta in uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH), ki so te funkcije opravljali v letu 2019. V vseh primerih je potrdila kršitve integritete, ki pa še niso pravnomočne. Komisija v nadaljevanju, v skladu in[…]

Ustavitev 12 postopkov preiskav zoper zaposlene na ZRSBR v zvezi z nabavami zaščitne opreme

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je ustavila 12 postopkov preiskav, ki jih je lani v zvezi s sumi kršitev integritete pri nabavah zaščitne opreme oziroma medicinskih pripomočkov uvedla zoper pet uradnih oseb, zaposlenih oziroma nekdaj zaposlenih na Zavodu RS za blagovne rezerve. Kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) v teh preiskavah ni potrdila.[…]

Predlog NIJZ, da vzpostavi zakonito stanje, in priporočila za spremembe zakonodaje

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je po odločitvi Državne revizijske komisije o nezakonitosti izbranega postopka NIJZ za javno naročilo za klicne centre temu predlagala, da sproži postopke uveljavljanja ničnosti pogodb ali da z izvajalcema sklene sporazum o skrajšanju pogodb ter na ta način vzpostavi zakonito stanje. Ministrstvu za javno upravo pa je podala priporočila za[…]

Ugotovitve Komisije glede nezdružljivosti funkcij Ferenca Horvátha in Stanislava Rojka

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) v skladu s tretjim odstavkom 29. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) obvešča javnost o svojih ugotovitvah v zvezi z nezdružljivostjo funkcij poklicnih funkcionarjev poslanca Državnega zbora RS Ferenca Horvátha in župana Občine Gornja Radgona Stanislava Rojka. Komisija je v letošnjem letu začela s postopkom zaradi suma kršitve[…]

Ugotovitve Komisije glede nezdružljivosti funkcij županov občin Vrhnika, Borovnica in Log – Dragomer

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) v skladu s tretjim odstavkom 29. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) obvešča javnost o svojih ugotovitvah o nezdružljivosti funkcij županov občin Vrhnika, Borovnica in Log – Dragomer. Komisija je s postopkom začela v letu 2020 na podlagi prijave o neskladnosti Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega Komunalnega[…]

Ugotovitve Komisije glede nezdružljivosti funkcij županov občin ustanoviteljic CEROP

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) v skladu s tretjim odstavkom 29. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) obvešča javnost o svojih ugotovitvah v zvezi z nezdružljivostjo funkcij županov občin ustanoviteljic Javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci (CEROP). Trije izmed 27 županov nezdružljivosti funkcij niso odpravili. Komisija je s postopkom zaradi suma[…]

Kršitev integritete poslovodne osebe Zdravstvenega doma Izola

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) objavlja Ugotovitve o konkretnem primeru v zvezi z ravnanjem direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Izola Evgenija Komljanca. Ugotovila je, da je direktor kršil integriteto, saj je kot fizična oseba zasebno pooblastil odvetniško družbo, ki je v istem času opravljala storitve za ZD Izola. Ugotovitve so pravnomočne, saj je Upravno sodišče[…]

Zaključen postopek glede zamenjave namestnika predsednika računskega sodišča

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek glede zamenjave namestnika predsednika Računskega sodišča Republike Slovenije v postopku revizije »Nabava zaščitne in medicinske opreme zaradi epidemije COVID-19«. Komisija ni potrdila kršitev določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, zato je postopek ustavila. Zaradi zaznanih tveganj pa je računskemu sodišču izdala priporočila. V postopku, ki ga[…]

Druge ugotovitve o kršitvi integritete nekdanjega državnega sekretarja MGRT

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) objavlja druge pravnomočne ugotovitve o kršitvi integritete nekdanjega državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) Aleša Cantaruttija v povezavi z njegovim ravnanjem pri nabavah zaščitne opreme. V konkretnem primeru je Komisija ugotovila, da je marca in aprila 2020 tedanji državni sekretar na MGRT Aleš Cantarutti v povezavi[…]

Pomakni se na vrh