Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Poročila Komisije

Analiza v zdravstvu izpostavila številna tveganja tako za korupcijo kot za nastanek kršitve integritete

Na Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) smo zaključili z Analizo delovanja javnega sektorja na področju zdravstva (Analiza). Zaznali smo številna tveganja tako za korupcijo kot za nastanek kršitve integritete posameznikov, na podlagi česar smo Ministrstvu za zdravje (MZ), Uradu za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu (UNKIZ), izbranim javnim zdravstvenim zavodom (JZZ) ter drugim pristojnim[…]

Namestnika predsednika Komisije Letno poročilo in Oceno stanja 2022 predstavila v Državnem svetu

Namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) Simon Savski in David Lapornik sta danes v Državnem svetu (DS) na 6. izredni seji Komisije za državno ureditev predstavila Letno poročilo in Oceno stanja za leto 2022. Dotaknila sta se tudi izzivov, s katerimi se pri svojem delu sooča Komisija. Simon Savski in David Lapornik na 6.[…]

Senat Komisije Letno poročilo in Oceno stanja 2022 predstavil predsednici Državnega zbora

Senat Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) je danes predsednici Državnega zbora (DZ) RS mag. Urški Klakočar Zupančič predstavil in predal Letno poročilo in Oceno stanja Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2022. Na srečanju so predsednik Komisije dr. Robert Šumi ter namestnika Simon Savski in David Lapornik skupaj s predsednico DZ pregledali tudi preteklo sodelovanje[…]

Komisija v Letnem poročilu in Oceni stanja izpostavlja že znane slabe prakse

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) v Letnem poročilu in Oceni stanja za leto 2022 kot najbolj problematična področja, za katera je pristojna v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), znova izpostavlja integriteto, nasprotje interesov, nezdružljivost funkcij in omejitve poslovanja, še vedno pa izstopa tudi nespoštovanje odločitev Komisije in priporočil. Poudarja tudi pomen[…]

Poročilo o delu Komisije za december 2022

Senat Komisije je decembra 2022 na dveh rednih in eni dopisni seji obravnaval 21 zadev, od katerih v poročilu izpostavljamo: sum nepravilnosti pri izvedbi »COVID-19 – Celovita energetska sanacija stavbe UKC Hospital«, sum kršitev določb glede dolžnega izogibanja nasprotju interesov uradne osebe določene gimnazije, sum kršitev določb o prepovedi oziroma omejitvah poslovanja v določeni občini,[…]

Ocena integritete: kljub aktivni vlogi Komisije med funkcionarji še vedno nerazumevanje zakonskih obveznosti

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je v Poročilu ocene integritete v povezavi z nezdružljivostjo funkcij in s poročanjem premoženjskega stanja (ocena integritete) ugotovila nekatere nepravilnosti pri funkcionarjih Državnega zbora, vlade in ministrstev. Ugotovitve kažejo še vedno prisotno nerazumevanje in potencialno nespoštovanje določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki je v veljavi že več kot desetletje[…]

Razdeljevanje sredstev FIHO: Komisija ugotovila številna korupcijska tveganja, nujen je sprejem novega zakona

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je pripravila Poročilo o sistemskih korupcijskih tveganjih postopka razdeljevanja sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) in v njem identificirala številna tveganja. FIHO je zato odredila posodobitev načrta integritete in podala priporočila za odpravo tveganj, pristojna ministrstva, vlado in državni zbor pa je pozvala k pripravi in sprejemu[…]

Poročilo o delu na področju lobiranja

Senat Komisije za preprečevnje korupcije (Komisija) je na seji, dne 18. decembra 2020, sprejel Poročilo o delu na področju lobiranja za leto 2019, v katerem so statistično obdelani in predstavljeni podatki o lobističnih stikih za preteklo leto, podana je ocena stanja na področju lobiranja, predstavljeni pa so tudi načrti in aktivnosti Komisije v prihodnosti. Lobiranci[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar