Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sporočila za javnost

Kršitev nasprotja interesov župana Občine Moravče

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) objavlja ugotovitve o konkretnem primeru glede kršitev nasprotja interesov župana Občine Moravče Milana Balažica pri dodeljevanju proračunskih sredstev Slovenskemu društvu za lacanovsko psihoanalizo (Društvo) za namen pokroviteljstva in donatorstva v Občini Moravče za leto 2021. Komisija je avgusta 2022 na podlagi novinarskega vprašanja uvedla postopek predhodnega preizkusa v povezavi z[…]

Krepitev integritete v družbi je mednarodna zaveza in odgovornost

Krepitev integritete v družbi je naša skupna odgovornost, ki presega meje države. Pri tem bomo uspešni le, če okrepimo (finančno) neodvisnost organov, ki delujemo na področju preprečevanja korupcije in krepitve integritete, sprejmemo učinkovit in jasen pravni okvir, vključno s sankcijami za kršitve integritete, in če so vse družbene skupine (javni sektor, civilna družba, gospodarstvo in[…]

Državne institucije, družbene skupine, gospodarska združenja, pozivamo vas, da aktivno sodelujete pri preprečevanju korupcije!

Preprečevanje korupcije in krepitev integritete sta temeljni poslanstvi Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) in hkrati skupna odgovornost celotne družbe. Zato na Komisiji k sodelovanju pri zasledovanju teh ciljev pozivamo vse državne institucije, družbene skupine, gospodarska združenja, kot tudi posameznike. Sodelovanje z najširšim krogom deležnikov, ki v ospredje postavljajo družbeno odgovornost in skrb za javni interes,[…]

Komisija in SBC skupaj za poslovanje z državo brez podkupovanja, zlasti v luči aktualnih razmer

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je danes storila korak naprej k uresničevanju svojih ciljev glede preprečevanja korupcije in krepitve integritete v družbi: k temu je pristopil del gospodarstva, saj se je SBC – Klub slovenskih podjetnikov (SBC) javno zavezal k ničelni toleranci do podkupovanja javnih uslužbencev s poudarkom na javnem naročanju. »Na Komisiji na področju[…]

Komisija zaključila postopek v zvezi z nakazilom Svetlani Makarovič

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila zadevo glede suma korupcije in suma kršitve integritete uradne osebe pri izvedbi letošnjega nakazila denarne nagrade za Prešernovo nagrado za leto 2000. V predhodnem preizkusu je ugotovila, da zadevo že obravnava Urad za nadzor proračuna (ki je primarno pristojen inšpekcijski organ za nadzor zakonitosti izplačil iz proračuna), zato[…]

Odziv predsednika Komisije na zapis svojega namestnika

Kot smo napovedali v medijih, je predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi s svojim namestnikom Simonom Savskim opravil razgovor po njegovem zapisu na družabnem omrežju Facebook, ki je v javnosti sprožil številne odzive. Predsednik Komisije je namestnika seznanil s svojim stališčem, da je bilo njegovo ravnanje, čeprav je bil zapis objavljen v[…]

Komisija zaključila postopke v povezavi s postopki kadrovanj v SID banki

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopke, povezane s kadrovanjem v SID – Slovenski izvozni in razvojni banki, d. d. (SID banka). Komisija je v primeru SID banke vodila tri ločene zadeve, in sicer dva postopka preiskave zoper dve osebi zaradi suma kršitve integritete uradne osebe in postopek pregleda celotnega postopka imenovanja članov uprave[…]

Zaključen postopek v zvezi s sumom nepravilnosti pri nakupu poslovnih prostorov pravosodnih organov v Celju

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek glede domnevnih nepravilnosti pri nakupu poslovnih prostorov Ministrstva za pravosodje (MP) v Celju. Na podlagi predhodnega preizkusa prijave je odločila, da zadevo odstopi policiji, postopek pa ustavi. Komisija je postopek uvedla na podlagi oktobra 2022 prejete prijave, iz katere izhaja, da je MP v mandatu tedanjega ministra[…]

Analiza v zdravstvu izpostavila številna tveganja tako za korupcijo kot za nastanek kršitve integritete

Na Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) smo zaključili z Analizo delovanja javnega sektorja na področju zdravstva (Analiza). Zaznali smo številna tveganja tako za korupcijo kot za nastanek kršitve integritete posameznikov, na podlagi česar smo Ministrstvu za zdravje (MZ), Uradu za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu (UNKIZ), izbranim javnim zdravstvenim zavodom (JZZ) ter drugim pristojnim[…]

Sodišče potrdilo ugotovitve Komisije o kršitvah integritete Saša Polanca

Upravno sodišče Republike Slovenije je zavrnilo tožbo nekdanjega predsednika Komisije za imenovanja in prejemke ter člana nadzornega sveta Slovenske izvozne in razvojne banke, d. d. (SID banka), Saša Polanca in s tem pritrdilo ugotovitvam Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija), da je Polanec kršil integriteto po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). To je storil[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar