Arhiv pomembnih novic

AUKN v sodelovanju s KPK izvedla izobraževalno srečanje za nadzorne in poslovodne organe državnih družb na temo izogibanja nasprotij interesov

Izobraževalno srečanje pod naslovom Skrbnost in odgovornost ravnanj članov nadzornih in poslovodnih organov državnih družb v luči spoštovanja ZIntPK ter ostalih pravnih aktov je prvo tovrstno srečanje, ki je posebej organizirano za državne družbe s ciljem dviga korporativne kulture v državnih podjetjih. Spoštovanje izogibanja nastanku nasprotja interesov je za Agencijo in KPK izjemnega pomena, saj ravno nasprotje interesov predstavlja veliko tveganje za nastanek korupcije in ostalih protipravnih dejanj, ki lahko posledično zmanjšujejo vrednost državnih družb.   Nadaljujte z branjem

Ponovno nezadovoljstvo GRECO s transparentnostjo financiranja političnih strank v Sloveniji

Vlada RS se je 27. junija 2012 na seji seznanila z ter dovolila objavo Drugega poročila o izvajanju priporočil Republike Slovenije, ki ga je 16. maja na 55. skupščinskem zasedanju sprejel GRECO (Skupina držav proti korupciji). Poročilo se nanaša na napredek oziroma pomanjkanje napredka Republike Slovenije glede izvajanja priporočil GRECA na področju inkriminacij kaznivih dejanj s področja korupcije ter trinajstih priporočil na področju transparentnosti financiranja političnih strank. Nadaljujte z branjem

KPK sprejela tri sistemska načelna mnenja in dvoje ugotovitev o konkretnem primeru

Komisija za preprečevanje korupcije se pogosto srečuje s prakso, ki pomeni nasprotje interesov ali pa tveganje za njegov nastanek. Senat komisije je zato sprejel tri sistemska načelna mnenja s tega področja. Poleg tega je komisija objavila dvoje ugotovitev o konkretnem primeru, in sicer v zadevi dr. Gregorja Pivca in zadevi Mitje Starca ter dr. Mitje Briclja.   Nadaljujte z branjem

Sklep Vlade RS glede izvolitve Francija Matoza za predsednika skupščine Telekom d. d.

Komisija za preprečevanje korupcije je bila prek medijskih poročil seznanjena z informacijo, da je vlada na včerajšnji korespondenčni seji sprejela sklep, naj današnjo skupščino Telekom d.d. vodi odvetnik Franci Matoz. Ne glede na to, da do tega – kot kaže – na sami skupščini ni prišlo, komisija opozarja na spornost tovrstnega sklepa vlade.   Nadaljujte z branjem

Zaključena druga mednarodna delavnica evropskega protikorupcijskega usposabljanja

Komisija za preprečevanje korupcije in Nacionalni preiskovalni urad (NPU) sta v okviru projekta Evropsko protikorupcijsko usposabljanje v tem tednu organizirala drugo od treh mednarodnih delavnic, ki bodo izvedene v tem letu. Delavnica z naslovom »Preventivni ukrepi v boju proti korupciji – izmenjava dobrih praks« je potekala od 11. do 13. junija 2012 na Bledu, udeležili pa so se je predstavniki protikorupcijskih institucij držav članic EU, schengenskega območja in Zahodnega Balkana. Nadaljujte z branjem

V primežu sistemske korupcije

Aprila 2012 je bila po naročilu Komisije za preprečevanje korupcije izvedena Raziskava o kakovosti gospodarskega in poslovnega okolja v Republiki Sloveniji 2012, ki je bila opravljena med slovenskimi podjetji, ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo. Vzorec podjetij je reprezentativen – torej predstavljajo odgovori managerjev stališča in položaj, značilen za vsa podjetja pri nas. Nadaljujte z branjem