Arhiv pomembnih novic

Dopis KPK o nujnosti spremembe pristopa k upravljanju z državnim premoženjem z vidika identifikacije in odpravljanja korupcijskih tveganj v državnih podjetjih

Komisija za preprečevanje korupcije je v sredo, 30. 5. 2012 na predsednika Vlade RS, nekatere resorne ministre in upravo AUKN naslovila pismo, v katerem opozarja na nujnost spremembe prakse oziroma pristopa k upravljanju z državnim premoženjem z vidika identifikacije in odpravljanja posamičnih in sistemskih korupcijskih tveganj v podjetjih v državni lasti. Nadaljujte z branjem

KPK sprejela osnutek zaključnih ugotovitev v zvezi s sumom kršitev predpisov o nasprotju interesov s strani Alojza Ratajca, člana uprave družbe DARS d.d.

Senat Komisije za preprečevanje korupcije je na včerajšnji seji, 31. maja 2012, sprejel osnutek zaključnih ugotovitev v zvezi s sumom kršitev predpisov o nasprotju interesov s strani Alojza Ratajca, člana uprave družbe DARS d.d. Osnutek ugotovitev je bil posredovan Alojzu Ratajcu, ugotovitve komisije pa bodo po prejemu odgovora obravnavane osebe skupaj z njim javno objavljene. Poleg tega je pooblaščena uradna oseba komisije zoper Alojza Ratajca zaradi suma storitve prekrška s področja dolžnega izogibanja nasprotja interesov po ZIntPK pričela prekrškovni postopek. Nadaljujte z branjem

Prvi sistemski nadzor KPK na lokalni ravni – Občina Kamnik

Ugotovitve, ki temeljijo tudi na mednarodnih protikorupcijskih standardih in izkušnjah, kažejo, da klasični načini dela nadzornih organov – na primer posamična obravnava prijav korupcije, odkrivanje prekrškov in kaznivih dejanj ter podobno – sami zase niso dovolj učinkoviti pri preprečevanju in obvladovanju sistemske korupcije ter organiziranega kriminala. Zato je Komisija za preprečevanje korupcije v lanskem letu začela z razvojem metodologije sistemskega nadzora – ker je šele sistemski pristop tisti, ki klasične nadzorne ukrepe lahko poveže v učinkovito institucionalno omrežje javne kontrole in preprečevanja korupcije. V pripravah na testiranje metodologije je komisija za izvedbo prvega takšnega nadzora izbrala Občino Kamnik. Nadaljujte z branjem

Sum korupcije pri izdaji kartice zvestobe s podarjanjem jabolk zvestobe v LL za zdravila na recept

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je postopek o sumu korupcije v obravnavani zadevi začela na podlagi prejete prijave. Prijavitelj je navedel, da Lekarna Ljubljana (LL) v svoji promocijski akciji »kartica zvestobe« daje popuste prinosniku recepta tudi v primerih, ko je plačnik Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Nadaljujte z branjem

KPK sodelovala na mednarodni delavnici o možnih oblikah mednarodnega sodelovanja pri preprečevanju in boju proti korupciji

Bratislava – V okviru dvoletnega trilateralnega projekta EACT (European Anti-Corruption Training – Evropsko protikorupcijsko usposabljanje) je od 16. do 18. maja 2012 v Bratislavi v potekala prva delavnica EACT delovne skupine »Mednarodno sodelovanje«. Na dogodku so sodelovali predstavniki protikorupcijskih institucij držav članic EU, med njimi tudi predstavniki Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), Vrhovnega državnega tožilstva in Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU). Nadaljujte z branjem

Lobiranje ni korupcija, nasprotno!

Različni viri pravijo, da je beseda lobiranje (ang. lobbying, lobby) otrok ameriškega političnega izročila iz začetka 19. stoletja, ko naj bi s frazo »lobby – agent« začeli označevati najete posameznike, ki so poklicno iskali privilegije »po hodnikih zakonodajnega organa« in tako bolj ali manj pretanjeno vplivali bodisi na sprejem ali zavrnitev nekega zakona. Nesporno je lobiranje v sodobni demokraciji pomemben instrument in sestavina demokratičnega procesa, saj ob ustrezni pravni regulaciji z močjo argumenta zagotavlja širši vidik demokracije, ki mora delovati v interesu javnosti. Po drugi strani pa – kot vsaka stvaritev človeštva – še zdaleč ni imuno na zlorabe. Nadaljujte z branjem

Upravno sodišče zavrnilo tožbo FIHO zoper KPK

Upravno sodišče je zavrnilo tožbo Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) zoper Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju komisija). Komisija je namreč FIHO zaradi zaznanih korupcijskih tveganj odredila izdelavo načrta integritete, zoper njeno odredbo pa je FIHO vložil tožbo. S sodbo upravnega sodišča se potrjuje zakonitost odredbe komisije, FIHO pa bo zdaj moral – v skladu z odredbo – izvesti vse potrebne aktivnosti za izdelavo načrta integritete in pri tem sodelovati s komisijo. FIHO sicer letno razpolaga z okoli 20 milijoni evrov javnega denarja. Nadaljujte z branjem