Arhiv pomembnih novic

Nove spremembe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

Malo manj kot eno leto po uveljavitvi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) je državni zbor sprejel tudi noveli tega zakona, aprila 2011 najprej ZIntPK- A in 24. maja še ZIntPK-B. Slednja je stopila v veljavo 4. junija 2011 in prinaša številne, nujno potrebne spremembe in dopolnitve, ki bodo omogočale učinkovitejše uresničevanje ciljev na področju krepitve integritete in preprečevanja korupcije in s tem namena zakona.

Nadaljujte z branjem

Ocena stopnje korupcije

Ocena stopnje korupcije v posamezni državi je v veliki meri odraz delovanja ali nedelovanja institucij pravne države, integritete javnega sektorja in kakovosti vladanja (good governance), kar z drugimi besedami pomeni široko razvejan imunski sistem družbe. Zaradi tega empirično dosledne ocene stanja na področju korupcije ni mogoče podati.

Nadaljujte z branjem

Posvet o skupnih vrednotah in etiki v javnem prostoru: Na integriteti utemeljena odgovornost za skupne vrednote

Komisija za preprečevanje korupcije je letos tretje leto zaporedoma organizirala javno razpravo o skupnih vrednotah in etiki v javnem prostoru. Tradicionalni dogodek, namenjen premisleku širše javnosti k razpravi o skupnih vrednotah, je potekal v dvorani Državnega sveta. Letos je bil posvečen počastitvi 20. obletnice samostojnosti Republike Slovenije ter mednarodnemu dnevu boja proti korupciji oz. Konvenciji Združenih narodov proti korupciji, ki je bila sprejeta na današnji dan leta 2003, v začetku prihodnjega leta pa bo pod enakim naslovom izdan tudi zbornik s prispevki avtorjev.

Nadaljujte z branjem