Nekategorizirano

Komisija podpisala skupno izjavo o pobudi za sodelovanje Slovenije na Mednarodnem tednu ozaveščanja o prevarah

Ljubljana, 14. junija 2019 – Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju komisija) je dne 13. junija 2019, na pobudo družbe Deloitte, s partnerskimi organizacijami podpisala skupno izjavo o sodelovanju v Mednarodnem tednu ozaveščanja o prevarah, ki bo potekal od 18. do 22. novembra 2019.
Združenje preiskovalcev prevar (ACFE) vsako leto prireja Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah, ki je namenjen povečanju zavedanja o tveganjih finančnega kriminala in korupcije ter osvetlitvi njihovih negativnih učinkov na poslovno in širšo družbeno okolje. V ta namen je bila letos podpisana skupna izjava o sodelovanju na mednarodnem tednu ozaveščanja o prevarah.

Po mnenju komisije gre v primeru podpisa skupne izjave za pobudo, katere namen je boljše obvladovanje izzivov in tveganj za zagotavljanje skupne varnosti, pri čemer je izredno pomembno in potrebno tesno sodelovanje vseh deležnikov, da bi v okviru svojega udejstvovanja dosegli čim širši krog ljudi.

Kot je bilo izpostavljeno ob podpisu skupne izjave, je področje prevar še vedno premalo poudarjeno in se pomembnost preprečevanje le-teh premalo izpostavlja. Cilj delovanja organizacij, ki so podpisale skupno izjavo pa je informiranje javnosti in sodelovanje ključnih deležnikov na področju prevar.

Komisija je ob tem izpostavila še izredno pomembnost soočanja s problemom in preventivnega ravnanja na tem področju.

Deloitte, Računsko sodišče, podpisna slovesnost s partnerji, foto: Mankica Kranjec

Vabilo na tiskovno konferenco

Spoštovani,
vabimo vas na tiskovno konferenco, ki bo potekala v sredo, 5. junija 2019, ob 12. uri v prostorih komisije na Dunajski cesti 56. Komisija bo predstavila glavne poudarke iz Letnega poročila in Ocene stanja za leto 2018, ki sta bila dne 30. 5. 2019 predana predsedniku Državnega zbora, mag. Dejanu Židanu.

 

Vabljeni!

Senat Komisije za preprečevanje korupcije predsedniku Državnega zbora RS predal Letno poročilo in Oceno stanja na področju boja zoper korupcijo za leto 2018

Ljubljana, 31. maja 2019 – Senat Komisije za preprečevanje korupcije je dne 30. 5. 2019 predsedniku Državnega zbora RS mag. Dejanu Židanu predal Letno poročilo komisije in Oceno stanja za leto 2018.

Letno poročilo in Ocena stanja sta bila soglasno potrjena na 22. seji senata komisije dne 15. maja 2019, komisija pa mora Letno poročilo in Oceno stanja skladno z 19. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) do konca maja posredovati Državnemu zboru RS.

Letno poročilo obsega poročilo o delu komisije v lanskem letu in zadeva vsa najbolj problematična področja delovanja komisije. Pri tem pa komisija izpostavlja predvsem področje javnih naročil, probleme, ki se pojavljajo v okviru delovanja zdravstvene dejavnosti (nabava zdravstvenega materiala in čakalne vrste) ter kadrovanje, tako na nivoju države kot na nivoju institucij, kot posameznih gospodarskih družb v pretežni ali popolni lasti države.

Posebno pozornost pa sta predsednik Državnega zbora RS in predsednik komisije namenila tudi pogovoru glede etičnega kodeksa Državnega zbora RS. Predsednik Državnega zbora RS se je ob tem predsedniku komisije tudi zahvalil za izkazano pripravljenost sodelovanja in svetovanja komisije v delovni skupini, ki bo pripravila etični kodeks. Komisija namreč že dalj časa opozarja na nujnost in potrebnost njegovega sprejema, saj to pomeni korak naprej oziroma korak v pravo smer v delovanju Državnega zbora RS, ter si bo tudi v prihodnje prizadevala za njegov čim prejšnji sprejem.

Letno poročilo in Ocena stanja za leto 2018 bosta na spletni strani komisije objavljena v naslednjem tednu.

Sklic 6. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 6. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 7. 2. 2019, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev zapisnika 5. seje senata komisije
2. Obravnava Ugotovitev o posameznem primeru
3. Osnutek ugotovitev o konkretnem primeru
4. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik

Objava prostega uradniškega delovnega mesta NADZORNIK ZA LOBIRANJE (m/ž) v Službi za nadzor in preiskave (šifra DM 22039, šifra DM po ZSPJS: C017220) – za določen čas

Komisija za preprečevanje korupcije danes, dne 30. 1. 2019, objavlja prosto uradniško delovno mesto »NADZORNIK ZA LOBIRANJE« (m/ž) v Službi za nadzor in preiskave (šifra DM: 22039, šifra DM po ZSPJS: C017220) – za določen čas, 1 prosto delovno mesto. Rok za prijave je 15 dni in traja do vključno 14. 2. 2019.

Objava_DM-nadzornik_za_lobiranje_jan
prijava na prosto DM_nadzornik za lobiranje_jan2019