Nekategorizirano

Predstavitev Letnega poročila in Ocene stanja v Državnem zboru

Senat Komisije za preprečevanje korupcije je danes v Državnem zboru RS predstavil Letno poročilo in Oceno stanja za leto 2019.

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (komisija) dr. Robert Šumi je skupaj z namestnikoma mag. Urošem Novakom in Simonom Savskim članom Odbora za pravosodje Državnega zbora predstavil Letno poročilo in Oceno stanja za leto 2019. Oba dokumenta je komisija v Državni zbor posredovala marca letos.

Dr. Robert Šumi, ki je mandat predsednika komisije nastopil aprila 2020, je uvodoma izpostavil pomen preventivno-nadzorne funkcije komisije in predstavil novo vizijo delovanja komisije, ki jo je senat sprejel prejšnji teden. Omenil je tudi novelo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki naj bi jo Odbor za pravosodje obravnaval prihodnji mesec. Novelo komisija podpira, saj prinaša več prednosti, ki bodo dobra podlaga za uspešno delo komisije. Predsednik komisije je še napovedal, da bodo letna poročila v prihodnje nekoliko drugačna, saj »se bolj kot s kvantiteto želimo ukvarjati s kvaliteto«.

Že v sredo, 29. maja, je senat komisije oba dokumenta predstavil tudi Komisiji za državno ureditev Državnega sveta RS.

Komisija predala Letno poročilo in Oceno stanja za leto 2019

Ljubljana, 18. marec 2020 – Komisija za preprečevanje korupcije je prejšnji teden Državnemu zboru RS in predsedniku republike posredovala Letno poročilo in Oceno stanja za preteklo leto.

Letno poročilo in Oceno stanja za leto 2019 je senat Komisije za preprečevanje korupcije (komisija) sprejel na 11. seji, 12. marca 2020. Dokumenta je komisija nato v skladu z določbami Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) posredovala Državnemu zboru RS ter tudi predsedniku republike Borutu Pahorju.

V obeh dokumentih komisija podrobneje predstavlja svoje delo v letu 2019. V tem letu je prejela 687 prijav suma korupcije in drugih kršitev ZIntPK, kar je 27 odstotkov več kot v letu 2018. Rešila je 696 prijav suma korupcije in drugih kršitev ZIntPK in pri tem izdala 381 zaključnih dokumentov. V zvezi z ugotovljenimi sumi nepravilnosti in kršitev izven svojih pristojnosti je komisija v lanskem letu organom pregona in odkrivanja podala 40 naznanil in ovadb sumov storitve kaznivega dejanja, drugim nadzornim organom, kot so Računsko sodišče RS, Finančna uprava RS, inšpekcijski organi, nadzorni sveti in nadzorni odbori posameznih subjektov javnega sektorja, Zagovornik načela enakosti in drugi, pa je podala 133 pobud za izvedbo postopka iz njihove pristojnosti.

V Oceni stanja komisija podrobneje obravnava nekatera področja, s katerimi se je v lanskem letu intenzivno ukvarjala: korupcijska tveganja v javnem naročanju, neetične vplive v postopkih kadrovanj, problematiko nasprotja interesov, nezdružljivosti funkcij in lobiranja, korupcijska tveganja na področju zdravstva, problematiko Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, sistemske pomanjkljivosti zakonodajnega postopka, sprejemanje oziroma pripravo kodeksov etike Državnega sveta RS in Državnega zbora RS v skladu s priporočili GRECO …

Letno poročilo je objavljeno na naslednji povezavi, Ocena stanja pa tukaj. Poleg teh dokumentov je komisija pripravila tudi pregled dela senata komisije v lanskem letu ter pregled dela komisije v obdobju 2014-2020. Oba dokumenta sta objavljena na tej povezavi.

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

Pismo predsednika komisije predsedniku republike

Ljubljana – Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije je 16. januarja 2020 predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju poslal pismo v zvezi s postopkom pred izbirno komisijo za izbiro predsednika Komisije za preprečevanje korupcije.

V pismu je predsednik komisije predsednika republike opozoril na dvom, ali je postopek pred izbirno komisijo potekal v skladu z najvišjimi standardi objektivnosti in transparentnosti ter etike in integritete in ali so bili vsi kandidati v tem postopku enakopravno obravnavani. Predsednik komisije do danes odgovora predsednika republike ni prejel, zato pismo javno objavljamo.

Zapisniki sej senata komisije v sestavi Boris Štefanec (predsednik), mag. Uroš Novak (namestnik predsednika) in Simon Savski (namestnik predsednika) od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020

Redne seje

 

Dopisne seje

Okrogla miza o političnem kadrovanju

Ljubljana, 11. december 2019 – Komisija za preprečevanje korupcije je v okviru Tedna boja proti korupciji, ki ga tradicionalno organizira ob mednarodnem dnevu boja proti korupciji, gostila okroglo mizo na temo Politični vplivi v postopkih kadrovanj v družbah v državni lasti.

Kot je uvodoma povedal predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (komisije) Boris Štefanec, je burno dogajanje na področju kadrovanj v družbah s kapitalsko naložbo države v minuli jeseni le potrditev, da je to področje v Sloveniji zelo problematično in poudaril, da si je treba zato prizadevati k izboljšanju praks na tem področju.

Uvodni nagovor na dogodku sta podala tudi Varuh človekovih pravic Peter Svetina in predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel. »Korupcija poglablja nezaupanje v vse tri veje oblasti, krha temelje demokracije, pravne države in ogroža človekove pravice,« je izpostavil Varuh človekovih pravic Peter Svetina in opozoril na vpliv koruptivnih ravnanj na pravice posameznika, kot so pravica do enake obravnave ali pravica do enakega varstva, lahko je onemogočeno uveljavljanje zakonitih interesov posameznika in njegove druge pravice.

Predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel je poudaril, da se Računsko sodišče zaveda pomena vprašanj korporativnega upravljanja, vdora politike, racionalnosti poslovanja družb v državni lasti oziroma v lasti lokalnih skupnosti in da bdi nad potmi javnega denarja, tako z vidika izvajanja posameznih revizij kot z vidika svetovalne dejavnosti.

Govorci na okrogli mizi so pozvali k večji transparentnosti. »Danes imamo več razpršenih centrov odločanja, način odločanja pa je enak kot v preteklosti. Spremenila se je le senzibilnost družbe za takšna odločanje,« je menil dr. Bogomir Kovač, redni profesor na ljubljanski Ekonomski fakulteti. S tem se je strinjal Boris Štefanec in izpostavil, da so pravni standardi na tem področju izoblikovani, da pa so jih tisti, ki odločajo, sposobni zaobiti.

Gorazd Podbevšek, pravnik, specializiran za korporacijsko pravo in korporativno upravljanje, član Upravnega odbora in predsednik Strokovnega sveta pri Združenju nadzornikov Slovenije, je poudaril, da pasivna drža pri zaznavanju političnih pritiskov ni dobra: »Če bi se v vsaj 10 odstotkih primerov take pritiske prijavljalo, bi jih bilo veliko manj.«

Državni sekretar na Ministrstvu za finance Metod Dragonja se je strinjal, da se menjave vodstvenih kadrov dogajajo in da »je prav, da so, predvsem če so izredne, vezane na dobro utemeljene razloge. Imamo še veliko prostora za izboljšave, a menim, da se je v obdobju tranzicije kvaliteta korporativnega upravljanja izboljšala in da smo na dobri poti, da se vpliv politike na kadrovanja zmanjša oziroma zminimizira.«

Govorci so se dotaknili tudi politike prejemkov, ki ovira pridobivanje najboljših kadrov na vodstvene položaje. »Lahovnikov zakon je demagoški. Dobri manegerji se sploh nočejo spustiti v državna podjetja, ker se menjajo na vsakih nekaj mesecev,« je izpostavil Goran Novković, izvršni direktor Kluba slovenskih podjetnikov.

Pomembna je predvsem integriteta posameznika, so se strinjali sogovorniki. »Pri uresničevanju vizije družbe z ničelno stopnjo tolerance, h kateri želimo in moramo stremeti, je posameznik tisti, ki bi lahko – in bi pravzaprav moral – izraziti nesprejemanje deviantnih ravnanj,« je ob zaključku okrogle mize poudaril Boris Štefanec.

Ob dogodku je bila na ogled razstava izdelkov, ki so jih otroci v vrtcih ustvarili v okviru projekta Spoznavanje integritete v vrtcih skozi igro in sliko. Gre za projekt, ki ga komisija izvaja v okviru svoje preventivne vloge, v okviru njega pa otroci pri obravnavanju slikanice Polomljena kočija skozi kreativno izražanje preučujejo koncept prav/narobe. Natečaj je na podlagi dobrih izkušenj vrtcev postal redna aktivnost in je izveden vsako jesen z zaključkom ob Tednu boja proti korupciji. Letos je pri natečaju sodelovalo 27 vrtcev.

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

 

Obvestilo o neuspelem internem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta “Višji Informatik – Analitik” v Komisiji za preprečevanje korupcije, Uradu komisije za nedoločen čas

Komisija za preprečevanje korupcije danes, dne 10. 12. 2019, objavlja obvestilo o neuspelem internem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta “Višji Informatik – Analitik” v Komisiji za preprečevanje korupcije, Uradu komisije – za nedoločen čas, ki je bil objavljen dne 19. 11. 2019, rok za prijavo pa se je iztekel dne 4. 12. 2019.

obvestilo_o_koncanem_IN_visji_infor

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi kršitve integritete poslovodne osebe javnega zavoda Kranjski vrtci

Na podlagi prvega odstavka 11. člena, petega in šestega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ter 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku je senat Komisije za preprečevanje korupcije  na 35. seji dne 3. 10. 2019 sprejel Ugotovitve o konkretnem primeru, ki jih skupaj z izjasnitvijo obravnavane osebe objavljamo v nadaljevanju.

Komisija sodelovala na Mednarodnem tednu ozaveščanja o prevarah

Ljubljana, 22. November 2019 – Komisija za preprečevanje korupcije je ta teden sodelovala na Mednarodnem tednu ozaveščanja o prevarah, ki je potekal pod okriljem največje svetovne organizacije za boj proti finančnim prevaram, ACFE (Združenje preizkušenih preiskovalcev prevar).

Sodelavci komisije so sodelovali na številnih dogodkih in spregovorili o pomenu preventivnega delovanja na področju boja proti korupciji, o mednarodni percepciji korupcije v Sloveniji, o pomenu ozaveščanja in prijavljanja nepravilnosti ter o problematiki korupcije v sistemu javnega naročanja v zdravstvu.

Družba Deloitte je v okviru mednarodnega tedna organizirala tekmovanje za najboljši video na temo korupcije. V nadaljevanju objavljamo zmagovalni video, katerega avtorji so študenti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani Eva Strmole, Špela Rojht, Nejc Jarm in Jure Klenovšek.