Nekategorizirano

Sklic 6. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 6. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 7. 2. 2019, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev zapisnika 5. seje senata komisije
2. Obravnava Ugotovitev o posameznem primeru
3. Osnutek ugotovitev o konkretnem primeru
4. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik

Objava prostega uradniškega delovnega mesta NADZORNIK ZA LOBIRANJE (m/ž) v Službi za nadzor in preiskave (šifra DM 22039, šifra DM po ZSPJS: C017220) – za določen čas

Komisija za preprečevanje korupcije danes, dne 30. 1. 2019, objavlja prosto uradniško delovno mesto »NADZORNIK ZA LOBIRANJE« (m/ž) v Službi za nadzor in preiskave (šifra DM: 22039, šifra DM po ZSPJS: C017220) – za določen čas, 1 prosto delovno mesto. Rok za prijave je 15 dni in traja do vključno 14. 2. 2019.

Objava_DM-nadzornik_za_lobiranje_jan
prijava na prosto DM_nadzornik za lobiranje_jan2019

Postavi vprašanje

Vpišite varnostno kodo (CAPTCHA):
 

Avtentično razlago posameznih določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) daje le Državni zbor Republike Slovenije, zato vam Komisija za preprečevanje korupcije na podlagi informacij in podatkov, ki jih boste posredovali, skladno z 8. alinejo 1. odstavka 12. člena ZIntPK lahko poda le neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Komisija lahko v okviru svojega delovnega področja podaja nezavezujoča pojasnila v zvezi s tistimi zakonskimi določbami, ki sodijo v delovno področje komisije po določbah ZIntPK.

Komisija ni pristojna za podajo odgovorov glede konkretnih primerov, če v zadevi ne razpolaga s točnimi oziroma z vsemi potrebnimi podatki, na podlagi katerih je mogoče podati ustrezen in pravilen odgovor.

Na vsa prejeta vprašanja bo komisija odgovorila po postopku in v rokih opredeljenih z Uredbo o upravnem poslovanju. Odgovor vam bo komisija poslala na e-poštni naslov, ki ga boste navedli v obrazcu.

Predstavnika komisije na konferenci v Šibeniku

Ljubljana, 17. oktobra 2018 – Namestnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije mag. Uroš Novak in vodja Centra za integriteto in preventivo pri komisiji mag. Vita Habjan Barborič sta se 15. in 16. oktobra 2018 udeležila konference ‎ z naslovom »Krepitev transparentnosti in odgovornosti, da se zagotovi integriteta: združeni proti korupciji«.

Nadaljujte z branjem

Objava javnega natečaja za prosto delovno mesto “VIŠJI NADZORNIK ZA LOBIRANJE (m/ž)” v Službi za nadzor in preiskave (šifra DM 22023, C017218)

Komisija za preprečevanje korupcije danes, dne 8. 10. 2018, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto »VIŠJI NADZORNIK ZA LOBIRANJE« (m/ž) v Službi za nadzor in preiskave(šifra DM: 22023, šifra DM po ZSPJS: C017218), 1 prosto delovno mesto. Rok za prijave je 15 dni in traja do vključno 23. 10. 2018.
javni natecaj_visji nadzornik za lobiranje_oktober 2018
vloga za zaposlitev-Visji nadzornik za lobiranje-8. 10. 2018.

Komisija javnim zavodom lekarnam posredovala ugotovitve, priporočila ter navodila

Ljubljana, 21. septembra 2018 – Komisija v okviru svojih rednih aktivnosti občasno izvaja tudi analize načrtov integritete posamičnih skupin zavezancev, analize tveganj ter analize uporabe preventivnih mehanizmov. Eno takih analiz je komisija izvedla v okviru javnih zavodov lekarn in jim ob zaključku posredovala ugotovitve, priporočila ter navodila glede izvajanja načrtov integritete, obvladovanja korupcijskih tveganj in tveganj za neintegritetna ravnanja ter uporabe protikorupcijske klavzule.

Nadaljujte z branjem