Novice

Poziv zavezancem za prijavo premoženjskega stanja

Zavezance za prijavo premoženjskega stanja prosimo, da si za oddajo obrazca na portalu eUprava pravočasno zagotovijo kvalificirano digitalno potrdilo ali mobilno identiteto smsPASS.

Od 1. junija 2020 je namreč poročanje premoženjskega stanja Komisiji za preprečevanje korupcije možno le še na portalu eUprave, zato zavezance prosimo, da si pravočasno, še pred potekom roka za oddajo premoženjskega stanja, zagotovijo ustrezna digitalna potrdila. Vse informacije v zvezi s pridobitvijo kvalificiranega digitalnega potrdila so objavljene na povezavi eUprave.

Nadaljujte z branjem

Sklic 10. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 10. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 23. 6. 2020, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, Nadaljujte z branjem

Srečanje predsednika komisije in predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije, dr. Robert Šumi, se je v sredo, 17. 6. 2020, srečal s predsednikom Državnega zbora Igorjem Zorčičem.

Na spoznavnem srečanju sta predsednika spregovorila o nadaljnjem sodelovanju med institucijama. Predsednik komisije je v pogovoru med drugim izpostavil tudi novo vizijo komisije, ki po njegovih besedah temelji na krepitvi profesionalizma komisije ter njegove preventivne funkcije za ozaveščanje na vseh ravneh družbe o pomenu integritete. Pogovor je tekel tudi o Predlogu novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki je v obravnavi v Državnem zboru.

VIR: Državni zbor/Matija Sušnik

Komisija izvedla usposabljanje predstavnikov Ministrstva za finance

Komisija za preprečevanje korupcije je v sredo, 17. junija, v Kongresnem centru Brdo izvedla usposabljanje vodstvenega kadra Ministrstva za finance na temo lobiranja.

Predstavnica komisije je udeležencem v okviru usposabljanja predstavila zakonsko ureditev lobiranja, dolžnosti lobirancev pri poročanju lobiranja in na praktičnih primerih predstavila, kdaj lahko govorimo o lobiranju in kdaj ne. Usposabljanja se je udeležil tudi minister za finance Andrej Šircelj s celotnim kabinetom, med 25 slušatelji pa so bili tudi državni sekretarji ministrstva, generalni direktorji in direktorji organov v sestavi. Sodelujoče je pozdravil tudi predsednik Komisije za preprečevanje korupcije dr. Robert Šumi.

Sklic 9. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 9. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 18. 6. 2020, ob 10.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, Nadaljujte z branjem

Sprejem etičnega kodeksa poslancev korak v pravo smer

Komisija za preprečevanje korupcije pozdravlja sprejem etičnega kodeksa, ki ga je kolegij predsednika Državnega zbora potrdil danes.

Komisija ocenjuje, da je sprejem kodeksa pomemben korak za krepitev etične kulture in integritete poslancev in Državnega zbora. Namen etičnega kodeksa je opredelitev dodatnih oziroma dopolnitev obstoječih standardov ravnanj, ki jih določa slovenski pravni red, s konkretnejšimi usmeritvami glede pravilnosti in primernosti ravnanj poslancev. Komisija verjame, da bodo poslanci kodeks z aktivno uporabo pri etičnih dilemah, s katerimi se pri opravljanju svoje funkcije soočajo v praksi, v prihodnjih letih tudi ustrezno vsebinsko napolnjevali in posledično dopolnjevali ter spreminjali.

Sprejem kodeksa etike poslancev je Sloveniji že leta 2012 priporočil GRECO, Skupina držav proti korupciji pri Svetu Evrope. Vse od takrat, še posebej intenzivno pa v zadnjih dveh letih, je komisija aktivno pozivala poslance, naj uresničijo to priporočilo. Predstavniki komisije so poslancem nudili strokovno pomoč tudi pri pripravi kodeksa, ki je bil sprejet danes.

Obisk ameriške veleposlanice na komisiji

Komisijo za preprečevanje korupcije je včeraj obiskala veleposlanica ZDA, Njena Ekselenca Lynda C. Blanchard.

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije dr. Robert Šumi je na spoznavnem srečanju gostil delegacijo veleposlaništva, ki so jo sestavljali veleposlanica Lynda C. Blanchard, namestnica veleposlanice Susan Falatko ter svetovalec James Peranteau. Predsednik komisije je delegaciji predstavil delo komisije in njena prizadevanja za krepitev integritete in preprečevanje korupcije v Sloveniji. Sogovornika sta spregovorila tudi o učinkovitosti preventivnih ukrepov pri odpravi korupcijskih tveganj in sodelovanju komisije z drugimi institucijami.

Podpis sporazuma o sodelovanju na Mednarodnem tednu ozaveščanja o prevarah

Slovesnost ob podpisu sporazuma o sodelovanju, foto: Mankica Kranjec

Komisija za preprečevanje korupcije bo tudi letos sodelovala v iniciativi Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah. Danes je predsednik komisije dr. Robert Šumi skupaj s 17 drugimi partnerji podpisal sporazum o sodelovanju.

Na Računskem sodišču se je danes že drugo leto zapored odvila podpisna slovesnost v okviru sodelovanja v skupnem boju proti korupciji. V letošnjem letu je kar 18 partnerjev s podpisom sporazuma o sodelovanju javno izrazilo podporo iniciativi Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah 2020. Letos se bodo v tednu med 16. in 20. novembrom odvili številni dogodki, konference in okrogle mize, vse z namenom ozaveščanja širše javnosti o problematiki, ki se dotika vseh nas.

Gre za iniciativo, ki v svetu uživa velik ugled. Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah vsako leto poteka pod okriljem organizacije ACFE ( Združenje preizkušenih preiskovalcev prevar), v Sloveniji pa so ga premierno prvič izvedli leta 2018 na pobudo družbe Deloitte. Vse od takrat iniciativa raste in vsako leto dobiva nove pridružene partnerje, ki zasledujejo enak cilj: ozaveščati javnost o pomembnosti boja proti korupciji in prevaram ter predstaviti mehanizme za vzpostavljanje integritete in transparentnosti.

Komisija bo letos na Mednarodnem tednu ozaveščanja o prevarah sodelovala drugo leto zapored, saj podpiramo vsako dejavnost, ki je usmerjena v krepitev integritete posameznikov, organizacij in družbe v celoti. Le v sodelovanju z najširšim krogom deležnikov in z ozaveščanjem na vseh ravneh družbe lahko v Sloveniji dosežemo visoko stopnjo integritete, etičnosti in spoštovanja pravne države ter s tem učinkovito preprečujemo prevare in korupcijo, je ob podpisu sporazuma poudaril predsednik komisije dr. Robert Šumi.

Poleg Komisije za preprečevanje korupcije so sporazum podpisali tudi Računsko sodišče RS, ACFE Slovenija, Slovenski državni holding, Združenje bank Slovenije, Združenje nadzornikov Slovenije, Klub slovenskih podjetnikov, družba Deloitte, Transparency International Slovenia, Gospodarska zbornica Slovenije in Stalna arbitraža pri GZS, Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut, Tax Fin Lex, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru, Visoka šola za računovodstvo in finance ter časopisna hiša Delo.

Sklic 8. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 8. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 11. 6. 2020, ob 10.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 7. seje senata komisije
2. Obravnava Ugotovitev o konkretnem primeru
3. Obravnava Ugotovitev o posameznih primerih
4. Obravnava Osnutkov ugotovitev o konkretnih primerih
5. Obravnava Predlogov za uvedbo preiskave
6. Predlog Odločbe vpisa sprememb podatkov v register lobistov
7. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik