Novice

Sklic 24. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 24. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 19. 7. 2018, ob 09.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom: Nadaljujte z branjem

Ali bo javnost sploh še seznanjena z ugotovitvami komisije?

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) kot eno izmed ključnih nalog komisije za namen uresničevanja zakona v 4. odstavku 2. člena opredeljuje določitev pogojev za opravljanje dejavnosti lobiranja pri delovanju javnega sektorja ter zagotavljanje transparentnosti lobiranja na način, ki bo podpiral dobre, omejeval in kaznoval pa neetične prakse lobiranja. Nadaljujte z branjem

Vodstvo komisije na obisku v Državnem zboru RS

Ljubljana, 13. julija 2018 – Člani senata Komisije za preprečevanje korupcije (komisija) so včeraj, 12. julija 2018, na povabilo predsednika Državnega zbora RS mag. Mateja Tonina, obiskali Državni zbor RS.

Predsednika komisije Boris Štefanec ter njegova namestnika dr. Igor Lamberger in mag. Uroš Novak je na obisku v državnem zboru sprejel predsednik državnega zbora mag. Matej Tonin, na obisku pa je bila prisotna tudi generalna sekretarka državnega zbora Uršula Zore Tavčar, nekateri poslanci in strokovni sodelavci državnega zbora. Obisk je bil namenjen obravnavi aktualnih tem.

Sklic 23. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 23. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 11. 7. 2018, ob 08.30 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom: Nadaljujte z branjem

Komisija opozarja: Integriteta poslancev in Državnega zbora RS sta ponovno okrnjeni

Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) že vrsto let poziva Državni zbor RS in njegove poslance k sprejemu kodeksa etike, ki bi natančneje določal pravila njihovega vedenja ter krepil njihovo  integriteto ter integriteto institucije, ki jo prestavljajo. Tako je tudi tik pred zadnjimi volitvami komisija obiskala strokovne službe Državnega zbora RS in ponovno poudarila pomembnost kodeksa etike ter ponudila pomoč. Kljub temu pa komisija od predsednikov Državnega zbora RS vedno znova prejema odgovore, s katerimi prelagajo odgovornost za pripravo kodeksa etike na naslednjo sestavo Državnega zbora RS. Nadaljujte z branjem

Odziv komisije v zadevi Zmago Jelinčič Plemeniti

Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) je v letu 2011 na lastno pobudo začela postopek nadzora nad premoženjskim stanjem Zmaga Jelinčiča Plemenitega, takratnega poslanca Državnega zbora RS (zavezanec). Komisija je preverjala njegovo premoženjsko stanje po določbah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), in sicer za obdobje od 30. 1. 2004 do 21. 12. 2012 (zavezanec je funkcijo poslanca Državnega zbora RS opravljal do 21. 12. 2011).

Komisija je v predmetni zadevi zaradi neprepričljivega in neverodostojnega pojasnila, vezanega na izvor pridobitve določenega premoženja zavezanca, že februarja 2015 Okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani podala predlog za uvedbo finančne preiskave.

V okviru postopka nadzora premoženjskega stanja zavezanca komisija posebej ni bila obveščena o kakršnem koli nakazilu za namen plačila storitev prevoda Svetinove Ukane, zato se do navedenega v okviru postopka tudi ni mogla opredeliti. Če bi zavezanec znesek v višini, kot ga navajajo mediji, prejel na svoj transakcijski račun, bi spremembo v višini nad 10.000 evrov moral sporočiti komisiji, saj to zahtevajo določbe ZIntPK.

Glede na to, da se komisija, kot že navedeno zgoraj, v zvezi z nakazilom za namen plačila storitev prevoda Svetinove Ukane ni mogla opredeliti, se je pa o tem seznanila v okviru zadnjih medijskih objav, bo zavezanca, v skladu s pooblastili, ki jih ima po ZIntPK, pozvala k pojasnilu.

Sklic 22. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 22. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 5. 7. 2018, ob 09.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:
Nadaljujte z branjem

Sklic 21. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 21. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 21. 6. 2018, ob 09.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom: Nadaljujte z branjem