Novice

Sklic 1. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 1. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 9. 4. 2020, ob 10.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, Nadaljujte z branjem

Dr. Robert Šumi nastopil funkcijo predsednika komisije

Ljubljana, 1. april 2020 – Danes je šestletni mandat predsednika Komisije za preprečevanje korupcije nastopil dr. Robert Šumi, ki ga je na ta položaj 6. februarja 2020 imenoval predsednik republike Borut Pahor.

Dr. Robert Šumi je ob prevzemu funkcije izpostavil pomen krepitve integritete v vseh sferah družbe: »Gre za drugo plat boja proti korupciji, pri čemer je krepitev integritete usmerjena v preventivno delovanje, ki edino lahko na dolgi rok prinese rezultate. Komisija je pri tem izjemno pomemben državni organ s preventivno nadzorno funkcijo, pri čemer pa se moramo povezovati in sodelovati z drugimi državnimi organi, saj le tako lahko korak za korakom stopamo proti našemu cilju – družbi z visoko stopnjo integritete in ničelno toleranco do neetičnih ravnanj, vključno s koruptivnimi ravnanji.«

Novi predsednik Komisije za preprečevanje korupcije je poudaril, da si bo prizadeval, da bo sodelovanje vzpostavljeno na prav vseh ravneh družbe in da bo preventivno delovanje zajelo vse segmente prebivalstva – od najmlajših, ki bodo v naslednjih letih in desetletjih določali, v kakšni družbi bomo živeli, do najvišjih odločevalcev in organov vseh vej oblasti, ki morajo s svojimi ravnanji še posebej predstavljati zgled vsem državljanom.

Življenjepis dr. Roberta Šumija je objavljen na tej povezavi.

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

 

 

Sklic 3. dopisne seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 33. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 3. dopisno sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije, dne 31. 3. 2020, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 2. dopisne seje senata komisije
2. Ugotovitve o posameznem primeru
3. Razno

Članoma senata se skupaj s sklicem seje posreduje gradivo za vse točke dnevnega reda. Člana senata lahko najkasneje od 10.30 do 12.00 ure dne 31. 3. 2020 po elektronski pošti na elektronski naslov petra.zajc@kpk-rs.si posredujeta svoje (ne)strinjanje z dnevnim redom dopisne seje z dne 31. 3. 2020 ter svoje stališče, mnenje ali glas za vsako od predlaganih točk dnevnega reda.

Komisija za preprečevanje korupcije
mag. Uroš Novak, namestnik predsednika

Spremembe pri upravnih, drugih javnopravnih in prekrškovnih postopkih komisije

Ljubljana, 30. marec 2020 – V skladu z interventnim Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je začel veljati 29. marca 2020, Komisija za preprečevanje korupcije obvešča o spremembah pri postopkih, ki jih vodi.

Z dnem uveljavitve zakona in do prenehanja razlogov zanje (kar bo ugotovila Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najdlje do 1. julija 2020) ne tečejo roki v upravnih in drugih javnopravnih zadevah, ki nimajo značaja upravne zadeve po 2. členu Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), za opravljanje procesnih dejanj strank in za izpolnitev njihovih materialnih obveznosti ter roki za opravljanje procesnih dejanj upravnih in drugih državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil in za izdajanje upravnih aktov. V tem obdobju ne tečejo tudi roki v prekrškovnih zadevah.

V priponki komisija podrobneje pojasnjuje, kako bo interventni zakon vplival na posamezne postopke pred komisijo.

Komisija bo še naprej poslovala in izvajala svoje zakonske pristojnosti ter vodila postopke, seveda v skladu z omejitvami, ki jih določa interventni zakon. Komisija tudi še vedno sprejema prijave sumov korupcije in drugih kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (preko spletnega obrazca na spletni strani komisije, po pošti, elektronski pošti in telefonu) ter vloge po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja.

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

Spremembe pri upravnih, drugih javnopravnih in prekrškovnih postopkih komisije

Ljubljana, 26. marec 2020 – V skladu z interventnim Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ga je Državni zbor sprejel 20. 3. 2020 in bo začel veljati dan po objavi v Uradnem listu, Komisija za preprečevanje korupcije obvešča o spremembah pri postopkih, ki jih vodi.

Z dnem uveljavitve zakona in do prenehanja razlogov zanje (kar bo ugotovila Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najdlje do 1. julija 2020) ne bodo tekli roki v upravnih in drugih javnopravnih zadevah, ki nimajo značaja upravne zadeve po 2. členu Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), za opravljanje procesnih dejanj strank in za izpolnitev njihovih materialnih obveznosti ter roki za opravljanje procesnih dejanj upravnih in drugih državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil in za izdajanje upravnih aktov. V tem obdobju tudi ne bodo tekli roki v prekrškovnih zadevah.

V priponki komisija podrobneje pojasnjuje, kako bo uveljavitev interventnega zakona vplivala na posamezne postopke pred komisijo.

Komisija bo še naprej poslovala in izvajala svoje zakonske pristojnosti ter vodila postopke, seveda v skladu z omejitvami, ki jih določa interventni zakon. Komisija tudi še vedno sprejema prijave sumov korupcije in drugih kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (preko spletnega obrazca na spletni strani komisije, po pošti, elektronski pošti in telefonu) ter vloge po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja.

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

 

 

Sklic 2. dopisne seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 33. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 2. dopisno sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije, dne 26. 3. 2020, z naslednjim dnevnim redom

1. Potrditev Zapisnika 11. seje senata komisije in 1. dopisne seje senata komisije
2. Predlog za uvedbo nadzora ali preiskave
3. Predlog za uvedbo preiskave
4. Dopolnitev sklepa
5. Priporočila
6. Ugotovitve o posameznih primerih
7. Razno

Članoma senata se skupaj s sklicem seje posreduje gradivo za vse točke dnevnega reda. Člana senata lahko najkasneje od 9.00 do 15.00 ure dne 26. 3. 2020 po elektronski pošti na elektronski naslov petra.zajc@kpk-rs.si posredujeta svoje (ne)strinjanje z dnevnim redom dopisne seje z dne 26. 3. 2020 ter svoje stališče, mnenje ali glas za vsako od predlaganih točk dnevnega reda.

Komisija za preprečevanje korupcije
mag. Uroš Novak, namestnik predsednika

Podatki v aplikaciji Erar spet posodobljeni

Ljubljana, 23. marec 2020 – Komisija za preprečevanje korupcije obvešča, da se podatki o transakcijah javnih subjektov v spletni aplikaciji Erar znova posodabljajo.

 

Uprava RS za javna plačila (UJP) je na podlagi dogovora o posredovanju podatkov plačilnih transakcij v breme zavezancev po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in podatkov prejetih e-računov proračunskih uporabnikov Komisiji za preprečevanje korupcije včeraj znova začela posredovati podatke, s čimer je začasno prekinila prejšnji teden. Podatki v aplikaciji Erar, ki prikazujejo porabo sredstev, se tako znova posodobljajo, objavljene pa so tudi transakcije za nazaj.

 

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

Erar: Komisija trenutno ne prejema podatkov o transakcijah

Ljubljana, 18. marec 2020 – Komisija za preprečevanje korupcije obvešča, da se zaradi ukrepov, ki jih je za preprečevanje možnosti širjenja korona virusa sprejela Uprava RS za javna plačila, do nadaljnjega ne bodo posodabljali podatki o izvedenih transakcijah v aplikaciji Erar.

Komisija za preprečevanje korupcije ima z Upravo RS za javna plačila (UJP) sklenjen dogovor o posredovanju podatkov plačilnih transakcij v breme zavezancev po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in podatkov prejetih e-računov proračunskih uporabnikov. UJP je komisijo 16. marca obvestil, da bodo zaradi ukrepov za preprečevanje možnosti širjenja korona virusa od 17. marca 2020 do preklica izvajali le nujne naloge, povezane z izvajanjem plačilnih in drugih storitev za proračunske uporabnike, in da komisiji v tem času ne bodo posredovali podatkov o transakcijah in e-računih.

Zaradi tega se tudi podatki v aplikaciji Erar od 17. marca naprej ne posodabljajo, saj so objave o transakcijah in e-računih v Erarju odvisne zgolj od podatkov, ki jih Komisiji za preprečevanje korupcije posreduje UJP.

Takoj, ko bodo podatki s strani UJP spet na voljo, bodo objavljeni tudi v Erarju.

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

Komisija predala Letno poročilo in Oceno stanja za leto 2019

Ljubljana, 18. marec 2020 – Komisija za preprečevanje korupcije je prejšnji teden Državnemu zboru RS in predsedniku republike posredovala Letno poročilo in Oceno stanja za preteklo leto.

Letno poročilo in Oceno stanja za leto 2019 je senat Komisije za preprečevanje korupcije (komisija) sprejel na 11. seji, 12. marca 2020. Dokumenta je komisija nato v skladu z določbami Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) posredovala Državnemu zboru RS ter tudi predsedniku republike Borutu Pahorju.

V obeh dokumentih komisija podrobneje predstavlja svoje delo v letu 2019. V tem letu je prejela 687 prijav suma korupcije in drugih kršitev ZIntPK, kar je 27 odstotkov več kot v letu 2018. Rešila je 696 prijav suma korupcije in drugih kršitev ZIntPK in pri tem izdala 381 zaključnih dokumentov. V zvezi z ugotovljenimi sumi nepravilnosti in kršitev izven svojih pristojnosti je komisija v lanskem letu organom pregona in odkrivanja podala 40 naznanil in ovadb sumov storitve kaznivega dejanja, drugim nadzornim organom, kot so Računsko sodišče RS, Finančna uprava RS, inšpekcijski organi, nadzorni sveti in nadzorni odbori posameznih subjektov javnega sektorja, Zagovornik načela enakosti in drugi, pa je podala 133 pobud za izvedbo postopka iz njihove pristojnosti.

V Oceni stanja komisija podrobneje obravnava nekatera področja, s katerimi se je v lanskem letu intenzivno ukvarjala: korupcijska tveganja v javnem naročanju, neetične vplive v postopkih kadrovanj, problematiko nasprotja interesov, nezdružljivosti funkcij in lobiranja, korupcijska tveganja na področju zdravstva, problematiko Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, sistemske pomanjkljivosti zakonodajnega postopka, sprejemanje oziroma pripravo kodeksov etike Državnega sveta RS in Državnega zbora RS v skladu s priporočili GRECO …

Letno poročilo je objavljeno na naslednji povezavi, Ocena stanja pa tukaj. Poleg teh dokumentov je komisija pripravila tudi pregled dela senata komisije v lanskem letu ter pregled dela komisije v obdobju 2014-2020. Oba dokumenta sta objavljena na tej povezavi.

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE