Novice

Komisija javnim zavodom lekarnam posredovala ugotovitve, priporočila ter navodila

Ljubljana, 21. septembra 2018 – Komisija v okviru svojih rednih aktivnosti občasno izvaja tudi analize načrtov integritete posamičnih skupin zavezancev, analize tveganj ter analize uporabe preventivnih mehanizmov. Eno takih analiz je komisija izvedla v okviru javnih zavodov lekarn in jim ob zaključku posredovala ugotovitve, priporočila ter navodila glede izvajanja načrtov integritete, obvladovanja korupcijskih tveganj in tveganj za neintegritetna ravnanja ter uporabe protikorupcijske klavzule.

Nadaljujte z branjem

Sklic 30. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 30. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije Nadaljujte z branjem

Predavanji predstavnikov komisije

Ljubljana, 17. septembra 2018 – Predstavnika komisije sta v četrtek, 13. septembra 2018, izvedla predavanje za predstavnike Ministrstva za zunanje zadeve, v sredo, 12. septembra 2018 pa je predstavnik komisije na Kongresu javnega naročanja predstavljal tematiko korupcijskih tveganj v postopkih javnega naročanja.  

Nadaljujte z branjem

Sklic 29. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 29. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 13. 9. 2018, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev zapisnika 28. seje senata komisije
2. Obravnava zadev s področja lobiranja
3. Ugotovitve o posameznem primeru
4. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik

Obisk vodstva Policije na komisiji

Ljubljana, 5. septembra 2018 – Predsednik komisije Boris Štefanec je skupaj z namestnikoma dr. Igorjem Lambergerjem in mag. Urošem Novakom danes na vljudnostnem obisku sprejel generalnega direktorja Policije Simona Veličkega in njegovo namestnico mag. Tatjano Bobnar.

Nadaljujte z branjem

Sklic 28. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 28. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 6. 9. 2018, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev zapisnika 27. seje senata komisije
2. Obravnava zadeve s področja lobiranja
3. Ugotovitve o posameznem primeru
4. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik