Novice

Odziv komisije v primeru poslanca Ferenca Horvátha

Komisija je svoje stališče v primeru nezdružljivosti funkcij poslanca Ferenca Horvátha že objavila na svoji spletni strani, dne 17. 5. 2019 (https://www.kpk-rs.si/2019/05/17/nezdruzljivost-funkcij-poslanca-horvath-ferenca-stalisce-komisije-in-poziv-za-ukrepanje/). Glede na ravnanje obravnavane osebe bo komisija v predmetni zadevi postopala skladno s tretjim odstavkom 29. člena ZIntPK.
Pri tem komisija poudarja, da postopka s tem ni zaključila, temveč ga bo nadaljevala, vendar pa nadaljnjih informacij glede postopka obravnave, do sprejetja odločitve ne more podati.

Se državni svetniki izogibajo glasovanju o spremembah svojega etičnega kodeksa?

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) je začudena nad odločitvijo državnih svetnikov, da na 18. seji Državnega sveta ne obravnavajo sprememb svojega etičnega kodeksa. Navedeni razlog za umik z dnevnega reda, da obstajajo pomisleki in vprašanja, na katera ni bilo moč odgovoriti, je za komisijo presenečenje, saj v razgovorih s komisijo državni svetniki niso izrazili obstoja odprtih vprašanj na to temo, še več, komisija je v razgovorih z državnimi svetniki odgovorila na vsa zastavljena vprašanja in dileme. Hkrati je Interesna skupina lokalnih interesov, ki je bila predlagateljica umika te točke z dnevnega reda, sama že potrdila besedilo sprememb kodeksa. Z besedilom sprememb pa so se strinjale tudi druge interesne skupine. 

Komisija je zato neprijetno presenečena nad izidom glasovanja o umiku obravnave te točke, kjer je od 26 glasujočih 21 državnih svetnikov glasovalo za umik, le 1 državni svetnik pa je bil proti umiku. Nadaljujte z branjem

Sklic 23. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 23. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 23. 5. 2019, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, Nadaljujte z branjem

Nezdružljivost funkcij poslanca Horváth Ferenca – stališče komisije in poziv za ukrepanje

Komisija je samostojen državni organ, ustanovljen z namenom preprečevanja korupcije, krepitve pravne države, integritete in transparentnosti delovanja družbe. Ugotovitve komisije, ki jih podaja posameznikom in organom, naj bi v luči javnega interesa in ohranjanja pravne države predstavljale vodilo za ravnanje. Glede na dogajanje zadnjih dni, v zvezi z ugotovljeno kršitvijo poslanca Horváth Ferenca, zaradi opravljanja nezdružljivih funkcij, pa se postavlja pod vprašanje ne samo spoštovanje pravne države, temveč tudi integriteta posameznikov, ki predstavljajo zakonodajno vejo oblasti in so eni najpomembnejših funkcionarjev v državi, voljenih s strani ljudstva, katerega predstavniki so. Nadaljujte z branjem

Sklic 22. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 22. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 15. 5. 2019, ob 10.30 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, Nadaljujte z branjem

Sklic 21. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 21. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 14. 5. 2019, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, Nadaljujte z branjem

Sklic 20. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 20. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 25. 4. 2019, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, Nadaljujte z branjem

Sklic 18. seje senata KPK

Iz opravičljivih razlogov se 18. seja senata KPK, ki je bila sklicana za dne 16.4.2019 ob 10.00 uri prestavi na petek, dne 19.4.2019 ob 9.00 uri.

 

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik

Sklic 19. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 19. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 18. 4. 2019, ob 8.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, Nadaljujte z branjem