Novice

Komisija pozdravlja odločitev predsednika Vlade RS glede ministra Bandellija

Ljubljana, 13. novembra 2018 – Nedavno ravnanje ministra Marka Bandellija, ki je z grožnjami o nedodelitvi javnih sredstev poskušal vplivati na razplet prihajajočih lokalnih volitev v Občini Komen, je komisija ocenila za nesprejemljivo in zato pozdravlja odločnost predsednika vlade gospoda Marjana Šarca pri odločitvi, da ministru na podlagi njegovih dejanj ponudi možnost odstopa, sicer pa ga razreši.

Nadaljujte z branjem

Sklic 37. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 37. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 15. 11. 2018, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom: Nadaljujte z branjem

Poročilo in ocena stanja v povezavi s poslovanjem Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.

Na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZIntPK) ter 51. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) je senat Komisije za preprečevanje korupcije v sestavi: Boris Štefanec, predsednik, dr. Igor Lamberger, namestnik predsednika in mag. Uroš Novak, namestnik predsednika, na 35. seji dne 30. 10. 2018 sprejel POROČILO IN OCENO STANJA V POVEZAVI S POSLOVANJEM DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE TERJATEV BANK D.D. V OBDOBJU OD 1. 9. 2014 – 31. 8. 2017. Nadaljujte z branjem

Izšla je 48. številka KPK Vestnika

V osrednji temi nove številke KPK Vestnika si preberite o lobiranju in težavah, s katerimi se zavezanci in regulatorji srečujejo na tem področju.

V novicah poročamo tudi o dejavnostih komisije doma in v tujini. Tako med drugim pišemo o pozivu komisije za ustanovitev protikorupcijskega organa na ravni EU, ugotovitvah v konkretnih primerih Infrastruktura Bled in javni zavodi lekarn, o tem, kaj dejansko pomeni obravnava pred komisijo, na koncu pa vas vabimo k natečaju Transparency International »Inovacije proti korupciji«.

Vabimo vas, da s svojimi prispevki, ki jih pošljite na pr.korupcija@kpk-rs.si, sodelujete pri ustvarjanju prihajajočih številk KPK Vestnika.

Arhiv prejšnjih številk KPK Vestnika najdete tukaj.

KPK Vestnik 48