Novice

Zapis v poročilu Komisije Državnega zbora RS za preiskovanje suma pranja denarja v bankah glede komisije ne drži

22. maja 2018 – Komisija za preprečevanje korupcije opozarja, da je v končnem poročilu Komisije Državnega zbora RS za preiskovanje suma pranja denarja v bankah navedeno, da Komisija za preprečevanje korupcije ni posredovala zahtevanega gradiva ali izsledkov notranjega nadzora, kar ne drži. Komisija za preprečevanje korupcije je poročilo o izvedenem notranjem nadzoru 27. 12. 2017 posredovala Državnemu zboru RS.  Nadaljujte z branjem

Zmanjšan obseg podatkov v spletnem orodju Erar

Ljubljana, 18. maja 2018 – S 25. 5. 2018, ko se bo začela uporabljati Splošna Uredba (EU) Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES, Komisiji za preprečevanje korupcije (komisija) določeni državni organi ne bodo več mogli posredovati vseh podatkov, zajetih v spletnem orodju Erar. Nadaljujte z branjem

Izobraževanji komisije

Ljubljana, 4. maja 2018 – V aprilu je komisija poleg predavanja v okviru Upravne akademije Ministrstva za javno upravo izvedla izobraževanje nadzornikov družb s kapitalsko naložbo države ter izobraževanje zaposlenih na Upravni enoti Nova Gorica in na občinah s tega področja. Nadaljujte z branjem

Komisija gosti tridnevni ocenjevalni obisk UNODC-ja

Ljubljana, 18. aprila 2018 – V prostorih Komisije za preprečevanje korupcije (komisija) od včeraj poteka tridnevni ocenjevalni obisk Urada združenih narodov za droge in kriminal (UNODC). Tema sestankov, ki se jih bodo v prostorih komisije udeležili predstavniki več kot 23 slovenskih institucij, je ocena uspešnosti Republike Slovenije glede implementacije drugega in petega poglavja Konvencije Združenih narodov proti korupciji (UNCAC).  Nadaljujte z branjem