Novice

Vsebinski zadržki komisije glede predloga novele protikorupcijskega zakona

Ljubljana, 12. februarja 2018 – Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) je v preteklem tednu na spletnih straneh Državnega zbora RS zasledila sklic 38. seje državnega zbora, ki se začenja danes in ima pod 23. točko predvideno tudi prvo obravnavo besedila Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (novela ZIntPK-C). Napovedana obravnava predloga novele ZIntPK-C na seji državnega zbora služi kot iztočnica za osvetlitev vsebinskih zadržkov komisije glede predloga novele ZIntPK-C, kar smo napovedali že v zadnjem tematskem zapisu komisije, ki je bil objavljen v petek. 2. 2. 2018, in je naslovil problem netransparentnosti procesa novelacije omenjenega zakona.

Nadaljujte z branjem

Komisija na posvetu in okrogli mizi

Ljubljana, 7. februarja 2018 – V petek, 2. 2. 2018, je predstavnik komisije na Zdravniški zbornici v okviru 10. posveta »Etika v belem« predaval na temo problema majhnosti Slovenije z vidika tveganj za nastanek medicinskih napak in medicinskih zapletov v povezavi s korupcijskimi tveganji, v ponedeljek, 5. 2. 2018, pa je predstavnica komisije sodelovala na okrogli mizi Varuha človekovih pravic ter predstavila ugotovitve in pristop komisije pri obravnavi prijav in drugih zadev s področja okolja in prostora.

Netransparentnost procesa novelacije protikorupcijskega zakona

Ljubljana, 2. februarja 2018 – Procesa novelacije Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) ni zaznamovalo le dejstvo, da je imela Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) kot nosilec boja proti korupciji v državi v njem bolj ali manj postransko vlogo, temveč tudi, da je bil dosedanji proces novelacije ZIntPK, ki določa njene pristojnosti in naloge, iz komisiji neznanih razlogov nerazumljivo dolg in poln nepričakovanih preobratov, s katerimi komisija ni bila seznanjena, a bi zaradi vsebine zakona morala biti.  

Nadaljujte z branjem