Novice

Sklic 8. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 8. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 21. 2. 2019, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, Nadaljujte z branjem

Mnenje in priporočilo glede nezdružljivosti funkcij ter članstva in dejavnosti poslancev DZ RS

Na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZIntPK) ter 51. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) je senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), v sestavi Boris Štefanec, predsednik, dr. Igor Lamberger, namestnik predsednika, in mag. Uroš Novak, namestnik predsednika, sprejel naslednje  Nadaljujte z branjem

Erar v reviji Fraud Intelligence

V februarju 2019 je bil v ugledni reviji Fraud Intelligence objavljen članek o IT orodjih v boju zoper korupcijo, v katerem je opisana tudi spletna storitev Erar, ki jo je razvila Komisija za preprečevanje korupcije. V članku je navedeno, da omenjena storitev omogoča vpogled v transakcije javnih institucij in družb v lasti države ter občin, vsebuje pa tudi podatke o lobističnih stikih, darilih v javnem sektorju in davčnih dolžnikih, ki prejemajo javna sredstva. Posebne pozornosti sta v članku deležna seznam omejitev poslovanja in prikaz slabo ocenjenih vrednosti javnih naročil, pri katerih je bil odstotek napake med ocenjeno in končno vrednostjo večji od 100.

Članek navaja še, da se podatki, zajeti v aplikaciji Erar, ki jo je Urad ZN za droge in kriminal (UNODC) označil kot nepogrešljivo orodje za povečanje transparentnosti porabe javnih sredstev, ažurirajo dnevno. sistem kot celota pa s svojo javno dostopnostjo zmanjšuje tveganje za razvoj sistemske korupcije v državi.

Obisk predstavnika evropske investicijske banke

Komisijo za preprečevanje korupcije je dne 6. 2. 2019 obiskal g. Bernard O’Donnell, vodja Oddelka za preiskovanje goljufij pri Evropski investicijski banki (EIB). S predsednikom komisije Borisom Štefanecem sta izmenjala izkušnje v zvezi s preiskovanjem sumov koruptivnih ravnanj pri velikih državnih projektih ter se dogovorila za nadaljnje sodelovanje med komisijo in EIB.

Sklic 7. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 7. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 14. 2. 2019, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, Nadaljujte z branjem

Sklic 6. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 6. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 7. 2. 2019, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev zapisnika 5. seje senata komisije
2. Obravnava Ugotovitev o posameznem primeru
3. Osnutek ugotovitev o konkretnem primeru
4. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik

Usposabljanji komisije na Mestni občini Ptuj in Banki Slovenije

Ljubljana, 30. januarja 2019 – Včeraj je komisija izvedla dve usposabljanji, in sicer na Mestni občini Ptuj in Banki Slovenije. Na Mestni občini Ptuj sta predstavnika komisije funkcionarjem in drugim zaposlenim predstavila tematike etike in integritete, nasprotja interesov, lobiranja in načrt integritete. Namestnik predsednika komisije mag. Uroš Novak in vodja Centra za integriteto in preventivo mag. Vita Habjan Barborič pa sta na Banki Slovenije funkcionarjem in uslužbencem banke predstavila problematiko lobiranja.

Indeks zaznave korupcije tudi letos v Sloveniji ne beleži sprememb

Ljubljana, 29. januarja 2019 – Nevladna organizacija Transparency International je danes objavila indeks zaznave korupcije za leto 2018 (CPI), ki odraža zaznavo stopnje korupcije v javnem sektorju na nacionalni ravni. Slovenija v zadnjih štirih letih ohranja svoj položaj na lestvici, saj je v letu 2018 osvojila 60 točk oziroma 36. mesto, kar pa še vedno pomeni, da je Slovenija precej pod evropskim povprečjem, ki znaša 65 točk. Komisija meni, da temu botruje neprimeren odziv oziroma pogosto celo odsotnost odziva odločevalcev, ko pristojni organi ugotovijo korupcijo. Za napredek na lestvici indeksa zaznave korupcije je po njenem mnenju potrebna tudi učinkovita zakonska ureditev področja preprečevanja korupcije v državi.

Nadaljujte z branjem

Sklic 5. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 5. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 31. 1. 2019, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev zapisnika 4. seje senata komisije
2. Obravnava Ugotovitev o posameznem primeru
3. Mnenje komisije o nezdružljivosti funkcij
4. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik