Novice

Ugotovitve o konkretnem primeru »Nakup in dobava smetarskega vozila«

Senat Komisije za preprečevanje korupcije (komisija) je na 24. Seji, 19. 7. 2018, na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega ter sedmega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZIntPK) sprejel Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi javnega naročila »Nakup in dobava smetarskega vozila«, vodeni zoper obravnavano osebo mag. Janeza Resmana, direktorja javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. Nadaljujte z branjem

Prisvojitev knjig bivših poslancev poslanske skupine SNS je neintegritetna

Ljubljana, 7. avgusta 2018 – Komisija je kritična do nedopustnega ravnanja nekdanjih poslancev poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke (SNS) in njihovega predsednika ter poslanca Državnega zbora RS Zmaga Jelinčiča, saj je poslanska skupina v obdobju mandata med leti 2008 in 2011 naročila 113 knjig, katerih po koncu mandata ni vrnila v parlamentarno knjižnico. Tovrstno vedenje komisija ocenjuje za neintegritetno in ponovno izpostavlja pomembnost sprejema poslanskega etičnega kodeksa.

Nadaljujte z branjem

Komisija zaznala korupcijska tveganja v postopku imenovanja direktorja javno socialno varstvenega zavoda – doma starejših občanov

Ljubljana, 30. julija 2018 – Na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, ZIntPK) ter 51. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) je senat Komisije za preprečevanje korupcije (komisija) na 23. seji, dne 11. 7. 2018, sprejel Ugotovitve o posameznem primeru v zadevi imenovanja direktorja javno socialno varstvenega zavoda – doma starejših občanov. Komisija je v okviru tega postopka ugotovila korupcijska tveganja in izdala priporočila.

Nadaljujte z branjem

Komisija zaznava korupcijska tveganja pri izvajanju okulistične dejavnosti in predpisovanju pripomočkov za izboljšanje vida

Ljubljana, 23. julija 2018 – Na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZIntPK) ter 51. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) je senat Komisije za preprečevanje korupcije (komisija) na 23. seji, dne 11. 7. 2018, sprejel Ugotovitve o posameznem primeru v zadevi predpisovanja pripomočkov za izboljšanje vida s strani zdravnikov – okulistov v javni zdravstveni mreži ter izdelave pripomočkov za izboljšanje vida v zasebnih družbah – optikah. Nadaljujte z branjem

Ali bo javnost sploh še seznanjena z ugotovitvami komisije?

Ljubljana, 16. julija 2018 – Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) kot eno izmed ključnih nalog komisije za namen uresničevanja zakona v 4. odstavku 2. člena opredeljuje določitev pogojev za opravljanje dejavnosti lobiranja pri delovanju javnega sektorja ter zagotavljanje transparentnosti lobiranja na način, ki bo podpiral dobre, omejeval in kaznoval pa neetične prakse lobiranja. Nadaljujte z branjem

Komisija opozarja: Integriteta poslancev in Državnega zbora RS sta ponovno okrnjeni

Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) že vrsto let poziva Državni zbor RS in njegove poslance k sprejemu kodeksa etike, ki bi natančneje določal pravila njihovega vedenja ter krepil njihovo  integriteto ter integriteto institucije, ki jo prestavljajo. Tako je tudi tik pred zadnjimi volitvami komisija obiskala strokovne službe Državnega zbora RS in ponovno poudarila pomembnost kodeksa etike ter ponudila pomoč. Kljub temu pa komisija od predsednikov Državnega zbora RS vedno znova prejema odgovore, s katerimi prelagajo odgovornost za pripravo kodeksa etike na naslednjo sestavo Državnega zbora RS. Nadaljujte z branjem