Novice

Komisija opozarja: Integriteta poslancev in Državnega zbora RS sta ponovno okrnjeni

Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) že vrsto let poziva Državni zbor RS in njegove poslance k sprejemu kodeksa etike, ki bi natančneje določal pravila njihovega vedenja ter krepil njihovo  integriteto ter integriteto institucije, ki jo prestavljajo. Tako je tudi tik pred zadnjimi volitvami komisija obiskala strokovne službe Državnega zbora RS in ponovno poudarila pomembnost kodeksa etike ter ponudila pomoč. Kljub temu pa komisija od predsednikov Državnega zbora RS vedno znova prejema odgovore, s katerimi prelagajo odgovornost za pripravo kodeksa etike na naslednjo sestavo Državnega zbora RS. Nadaljujte z branjem

Odziv komisije v zadevi Zmago Jelinčič Plemeniti

Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) je v letu 2011 na lastno pobudo začela postopek nadzora nad premoženjskim stanjem Zmaga Jelinčiča Plemenitega, takratnega poslanca Državnega zbora RS (zavezanec). Komisija je preverjala njegovo premoženjsko stanje po določbah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), in sicer za obdobje od 30. 1. 2004 do 21. 12. 2012 (zavezanec je funkcijo poslanca Državnega zbora RS opravljal do 21. 12. 2011). Nadaljujte z branjem

Komisija opozarja na netransparentnost postopka sprejemanja Uredbe o hrupu

Ljubljana, 18. junija 2017 – Komisija z začudenjem in nejevoljo ugotavlja, da je Vlada RS v okviru tekočih poslov sprejela Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uredba o hrupu) kljub številnim vsebinskim pomislekom zainteresirane strokovne javnosti in ne nazadnje komisije. Zaradi mnenja Službe Vlade RS za zakonodajo, da sprejem uredbe načeloma ne sodi med tekoče posle, je komisija začudena nad diametralno nasprotnim postopanjem, ki zbuja dvom v utemeljenost ravnanja v javnem interesu vlade v odhodu.

Nadaljujte z branjem