Novice

Sklic 2. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 2. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 23. 4. 2020, ob 10.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, Nadaljujte z branjem

Komisija novim funkcionarjem poslala informativne pakete

Ljubljana, 15. april 2020 – Komisija za preprečevanje korupcije je po nastopu nove vlade novoimenovanim funkcionarjem poslala informativne pakete v zvezi z njihovimi dolžnostmi, ki izhajajo iz Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Z namenom krepitve pravne države, krepitve integritete in transparentnosti, odpravljanja nasprotja interesov ter preprečevanja korupcije želi komisija z informativnimi paketi novoimenovanim funkcionarjem (predsedniku vlade, ministrom, državnim sekretarjem, generalnemu sekretarju vlade ter poslancem) olajšati seznanjanje z njihovimi obveznostmi po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije. V informativnih paketih so podrobno obrazložene njihove obveznosti v zvezi s prijavljanjem lobističnih stikov, poročanjem o premoženjskem stanju, omejitvami poslovanja, nasprotjem interesov, nezdružljivostjo funkcij, opravljanjem dodatnih dejavnosti in darili.

Čeprav zaradi določb Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) roki v določenih zadevah trenutno ne tečejo (več informacij v zvezi s tem je objavljenih tukaj), pa nove zavezance komisija obvešča, da lahko v trenutnih izrednih razmerah svoje obveznosti izpolnijo vsaj prek elektronskih sredstev (elektronske pošte, eUprave). Manjkajočo dokumentacijo pa bodo lahko v fizični obliki po pošti komisiji poslali po izteku izrednih razmer oziroma po prenehanju veljavnosti interventnega zakona. Za pojasnila v zvezi s kakršnimikoli konkretnimi vprašanji, povezanimi s posameznimi obveznostmi, pa komisiji lahko pišejo na anti.korupcija@kpk-rs.si.

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

Sklic 1. dopisne seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 33. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 1. dopisno sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije, dne 15. 4. 2020, Nadaljujte z branjem

V sredo zvečer ne bo mogoče poročati o premoženjskem stanju na eUpravi

Ljubljana, 13. april 2020 – Komisija za preprečevanje korupcije obvešča, da v sredo, 15. aprila 2020, med 20. in 21. uro na portalu eUprave ne bo mogoče poročati o premoženjskem stanju.

Sistem ne bo deloval zaradi nadgradnje IO modula, o kateri je komisijo obvestilo Ministrstvo za javno upravo. Zavezance za prijavo premoženjskega stanja zato prosimo, da v tem času na eUpravi ne vnašajo podatkov.

Hkrati komisija obvešča, da zaradi izrednih razmer ter omejenega poslovanja upravnih enot in drugih izdajateljev digitalnih potrdil podaljšujemo obdobje, ko je mogoče poročati tako prek eUprave kot po pošti na starih obrazcih, objavljenih na spletni strani komisije. Poročanje na oba načina bo mogoče do vzpostavitve normalnega poslovanja organov.

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

Sklic 1. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 1. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 9. 4. 2020, ob 10.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, Nadaljujte z branjem

Dr. Robert Šumi nastopil funkcijo predsednika komisije

Ljubljana, 1. april 2020 – Danes je šestletni mandat predsednika Komisije za preprečevanje korupcije nastopil dr. Robert Šumi, ki ga je na ta položaj 6. februarja 2020 imenoval predsednik republike Borut Pahor.

Dr. Robert Šumi je ob prevzemu funkcije izpostavil pomen krepitve integritete v vseh sferah družbe: »Gre za drugo plat boja proti korupciji, pri čemer je krepitev integritete usmerjena v preventivno delovanje, ki edino lahko na dolgi rok prinese rezultate. Komisija je pri tem izjemno pomemben državni organ s preventivno nadzorno funkcijo, pri čemer pa se moramo povezovati in sodelovati z drugimi državnimi organi, saj le tako lahko korak za korakom stopamo proti našemu cilju – družbi z visoko stopnjo integritete in ničelno toleranco do neetičnih ravnanj, vključno s koruptivnimi ravnanji.«

Novi predsednik Komisije za preprečevanje korupcije je poudaril, da si bo prizadeval, da bo sodelovanje vzpostavljeno na prav vseh ravneh družbe in da bo preventivno delovanje zajelo vse segmente prebivalstva – od najmlajših, ki bodo v naslednjih letih in desetletjih določali, v kakšni družbi bomo živeli, do najvišjih odločevalcev in organov vseh vej oblasti, ki morajo s svojimi ravnanji še posebej predstavljati zgled vsem državljanom.

Življenjepis dr. Roberta Šumija je objavljen na tej povezavi.

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

 

 

Sklic 3. dopisne seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 33. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 3. dopisno sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije, dne 31. 3. 2020, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 2. dopisne seje senata komisije
2. Ugotovitve o posameznem primeru
3. Razno

Članoma senata se skupaj s sklicem seje posreduje gradivo za vse točke dnevnega reda. Člana senata lahko najkasneje od 10.30 do 12.00 ure dne 31. 3. 2020 po elektronski pošti na elektronski naslov petra.zajc@kpk-rs.si posredujeta svoje (ne)strinjanje z dnevnim redom dopisne seje z dne 31. 3. 2020 ter svoje stališče, mnenje ali glas za vsako od predlaganih točk dnevnega reda.

Komisija za preprečevanje korupcije
mag. Uroš Novak, namestnik predsednika

Spremembe pri upravnih, drugih javnopravnih in prekrškovnih postopkih komisije

Ljubljana, 30. marec 2020 – V skladu z interventnim Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je začel veljati 29. marca 2020, Komisija za preprečevanje korupcije obvešča o spremembah pri postopkih, ki jih vodi.

Z dnem uveljavitve zakona in do prenehanja razlogov zanje (kar bo ugotovila Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najdlje do 1. julija 2020) ne tečejo roki v upravnih in drugih javnopravnih zadevah, ki nimajo značaja upravne zadeve po 2. členu Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), za opravljanje procesnih dejanj strank in za izpolnitev njihovih materialnih obveznosti ter roki za opravljanje procesnih dejanj upravnih in drugih državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil in za izdajanje upravnih aktov. V tem obdobju ne tečejo tudi roki v prekrškovnih zadevah.

V priponki komisija podrobneje pojasnjuje, kako bo interventni zakon vplival na posamezne postopke pred komisijo.

Komisija bo še naprej poslovala in izvajala svoje zakonske pristojnosti ter vodila postopke, seveda v skladu z omejitvami, ki jih določa interventni zakon. Komisija tudi še vedno sprejema prijave sumov korupcije in drugih kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (preko spletnega obrazca na spletni strani komisije, po pošti, elektronski pošti in telefonu) ter vloge po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja.

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

Spremembe pri upravnih, drugih javnopravnih in prekrškovnih postopkih komisije

Ljubljana, 26. marec 2020 – V skladu z interventnim Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ga je Državni zbor sprejel 20. 3. 2020 in bo začel veljati dan po objavi v Uradnem listu, Komisija za preprečevanje korupcije obvešča o spremembah pri postopkih, ki jih vodi.

Z dnem uveljavitve zakona in do prenehanja razlogov zanje (kar bo ugotovila Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najdlje do 1. julija 2020) ne bodo tekli roki v upravnih in drugih javnopravnih zadevah, ki nimajo značaja upravne zadeve po 2. členu Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), za opravljanje procesnih dejanj strank in za izpolnitev njihovih materialnih obveznosti ter roki za opravljanje procesnih dejanj upravnih in drugih državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil in za izdajanje upravnih aktov. V tem obdobju tudi ne bodo tekli roki v prekrškovnih zadevah.

V priponki komisija podrobneje pojasnjuje, kako bo uveljavitev interventnega zakona vplivala na posamezne postopke pred komisijo.

Komisija bo še naprej poslovala in izvajala svoje zakonske pristojnosti ter vodila postopke, seveda v skladu z omejitvami, ki jih določa interventni zakon. Komisija tudi še vedno sprejema prijave sumov korupcije in drugih kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (preko spletnega obrazca na spletni strani komisije, po pošti, elektronski pošti in telefonu) ter vloge po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja.

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE