Novice

Nezdružljivost funkcij poslanca Horváth Ferenca – stališče komisije in poziv za ukrepanje

Komisija je samostojen državni organ, ustanovljen z namenom preprečevanja korupcije, krepitve pravne države, integritete in transparentnosti delovanja družbe. Ugotovitve komisije, ki jih podaja posameznikom in organom, naj bi v luči javnega interesa in ohranjanja pravne države predstavljale vodilo za ravnanje. Glede na dogajanje zadnjih dni, v zvezi z ugotovljeno kršitvijo poslanca Horváth Ferenca, zaradi opravljanja nezdružljivih funkcij, pa se postavlja pod vprašanje ne samo spoštovanje pravne države, temveč tudi integriteta posameznikov, ki predstavljajo zakonodajno vejo oblasti in so eni najpomembnejših funkcionarjev v državi, voljenih s strani ljudstva, katerega predstavniki so. Nadaljujte z branjem

Sklic 22. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 22. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 15. 5. 2019, ob 10.30 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, Nadaljujte z branjem

Sklic 21. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 21. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 14. 5. 2019, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, Nadaljujte z branjem

Sklic 20. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 20. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 25. 4. 2019, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, Nadaljujte z branjem

Sklic 18. seje senata KPK

Iz opravičljivih razlogov se 18. seja senata KPK, ki je bila sklicana za dne 16.4.2019 ob 10.00 uri prestavi na petek, dne 19.4.2019 ob 9.00 uri.

 

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik

Sklic 19. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 19. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 18. 4. 2019, ob 8.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, Nadaljujte z branjem

Sklic 18. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 18. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 16. 4. 2019, ob 10.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, Nadaljujte z branjem

Sklica 17. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 17. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 11. 4. 2019, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, Nadaljujte z branjem