Pripombe na predloge predpisov 2018

1) Dne 14. 2. 2018 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v mnenje posredovalo Predlog Zakona o znanstveno-raziskovalni dejavnosti.

2) Dne 28. 2. 2018 je Ministrstvo za notranje zadeve v mnenje posredovalo Predlog odredbe o določitvi programa strokovnega usposabljanja za varnostnika nadzornika.

3) Komisija za preprečevanje korupcije je v medijskih objavah zasledila informacijo, da je Vlada RS na seji dne 5. 4. 2018 določila besedilo Predloga Zakona o varstvu osebnih podatkov.

4) Dne 13. 4. 2018 je Ministrstvo za notranje zadeve v mnenje posredovalo Osnutek Odredbe o določitvi programa strokovnega usposabljanja in programa obdobnega izpopolnjevanja nadzornika na smučišču

5) Dne 31. 5. 2018 je Ministrstvo za pravosodje v mnenje posredovalo Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije