Zaključne ugotovitve

Ugotovitve o konkretnem primeru in odgovor obravnavane osebe – postopek izročitve tujega državljana

Po obravnavi odgovora dr. Lovra Šturma je Komisija na seji 2. 2. 2012 soglasno sprejela naslednje ugotovitve o konkretnem primeru:

Komisija ocenjuje, da na podlagi prejetih pojasnil in mnenj dr. Lovra Šturma in mag. Matevža Krivica v konkretnem primeru ni potreb po spremembi osnutka zaključnih ugotovitev komisije v delu, ki prikazuje dejansko stanje v tem primeru. Kar se tiče ocene dejanskega stanja, pa komisija glede na navedbe v odgovoru izpostavlja naslednje KONČNE UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU: Continue reading