Ali je vpis v register za lobiste brezplačen ali morajo lobisti plačati takso?

Za vpis v register se plača upravna taksa v skladu z Zakonom o upravnih taksah (po tarifni številki 1 in 3.1), ki trenutno znaša 22,60 EUR.

Takso (22,60 EUR) je potrebno plačati tudi pri vpisu sprememb v register lobistov oziroma za izbris iz registra lobistov.

Ali je vpis v register za lobiste brezplačen ali morajo lobisti plačati takso?
Pomakni se na vrh