Ali Komisija objavi vse podatke, ki jih mora lobist predložiti ob vpisu?

V javno dostopnem registru registriranih lobistov v Republiki Sloveniji, ki ga vodi Komisija, so objavljeni le naslednji podatki:

  • osebno ime lobista,
  • davčna številka lobista,
  • naslov, kamor želi lobist prejemati obvestila in vabila iz drugega odstavka 67. člena ZIntPK,
  • firma oziroma ime in sedež gospodarske družbe, samostojnega podjetnika ali interesne organizacije, če je lobist pri teh zaposlen in
  • področja, glede katerih je lobist registriral interes.

Davčna številka lobista ni javno dostopen podatek.

Ali Komisija objavi vse podatke, ki jih mora lobist predložiti ob vpisu?
Pomakni se na vrh